Harmonogram

Nazwa działaniaPlanowany termin realizacji
Rozwój funkcjonującego w ORE Centrum Koordynującego (CK);
Przegląd zasobów związanych z zakresem działania SCWEW;
Uruchomienie sieci współpracy i samokształcenia
II kwartał 2024 – IV kwartał 2027

Działania upowszechniające założenia konkursów i przygotowanie potencjalnych wnioskodawców do złożenia aplikacji w ramach naborów przed I turą konkursu:
- Konferencje regionalne
- Spotkania konsultacyjno-informacyjne
- Działania o charakterze doradczym
II kwartał – III kwartał 2024
Przeprowadzenie konkursu na wybór SCWEW - I turaIII kwartał 2024 – I kwartał 2025
Działania upowszechniające założenia konkursów i przygotowanie potencjalnych wnioskodawców do złożenia aplikacji w ramach naborów przed II turą konkursu:
- Konferencje regionalne
- Spotkania konsultacyjno-informacyjne
- Działania o charakterze doradczym

III kwartał – IV kwartał 2024
Przeprowadzenie konkursu na wybór SCWEW - II turaIV kwartał 2024 – II kwartał 2025
Szkolenia dla liderów i kadry SCWEW wyłonionych w I turze konkursuI kwartał – II kwartał 2025
Monitorowanie działań i realizacji wsparcia SCWEW - I turaI kwartał 2025 – I kwartał 2026
Konferencja inaugurująca projektI kwartał – II kwartał 2025
Działania upowszechniające założenia konkursów i przygotowanie potencjalnych wnioskodawców do złożenia aplikacji w ramach naborów przed III turą konkursu:
- Konferencje regionalne
- Spotkania konsultacyjno-informacyjne
- Działania o charakterze doradczym
I kwartał – II kwartał 2025
Przeprowadzenie konkursu na wybór SCWEW - III turaII kwartał – IV kwartał 2025
Szkolenia dla liderów i kadry SCWEW wyłonionych w II turze konkursuII kwartał – III kwartał 2025
Monitorowanie działań i realizacji wsparcia SCWEW - II turaII kwartał 2025 – II kwartał 2026
Działania upowszechniające założenia konkursów i przygotowanie potencjalnych wnioskodawców do złożenia aplikacji w ramach naborów przed IV turą konkursu:
- Konferencje regionalne
- Spotkania konsultacyjno-informacyjne
- Działania o charakterze doradczym
III kwartał 2025 – I kwartał 2026
Przeprowadzenie konkursu na wybór SCWEW - IV turaIV kwartał 2025 – II kwartał 2026
Szkolenia dla liderów i kadry SCWEW wyłonionych w III turze konkursu I kwartał – II kwartał 2026
Monitorowanie działań i realizacji wsparcia SCWEW - III turaI kwartał 2026 – I kwartał 2027
Szkolenia dla liderów i kadry SCWEW wyłonionych w IV turze konkursuII kwartał – III kwartał 2026
Monitorowanie działań i realizacji wsparcia SCWEW - IV tura II kwartał 2026 – III kwartał 2027
Konferencja podsumowująca projektIII kwartał – IV kwartał 2027

Ostatnia aktualizacja: 22 kwietnia 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa