Bank Dobrych Praktyk

Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza Państwa do współtworzenia Banku Dobrych Praktyk. Ma być to miejsce, gdzie będziecie Państwo mogli zamieszczać materiały opisujące doświadczenia szkół, promować sprawdzone rozwiązania oraz upowszechniać zastosowane strategie w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w szkołach. Jeśli chcieliby Państwo podzielić się z nami swoimi osiągnięciami w tym zakresie, serdecznie zapraszamy do współpracy.

Wyniki badań nad sposobem żywienia oraz aktywności fizycznej dzieci i młodzieży wskazują na istnienie obecnie w Polsce wielu nieprawidłowości w tym zakresie. W przezwyciężeniu niewłaściwych zachowań zdrowotnych takich jak: nadwaga, otyłość oraz niski poziom aktywności fizycznej i bierne spędzania czasu wolnego bardzo ważną rolę mają do spełnienia szkoły.

Szkoła jest siedliskiem, w którym można w bardzo różnorodny i systemowy sposób wpływać na kształtowanie właściwych zachowań zdrowotnych uczniów (w tym w zakresie żywienia i aktywności fizycznej) oraz umożliwić praktykowanie ich w codziennym życiu. Szkoła może również zachęcać rodziców do zmiany postaw i kształtowania zdrowych nawyków w środowisku rodzinnym.

Dobre praktyki w obszarze zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w szkołach mają na celu wspieranie placówek w podejmowaniu systemowych działań w zakresie zdrowego odżywiania oraz zwiększania aktywności fizycznej, zgodnie z wytycznymi zawartymi m.in. w:

  • Stanowisku Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Ministra Sportu i Turystyki w sprawie działań podejmowanych przez szkoły w zakresie zdrowego żywienia uczniów z dnia 5 października 2011 roku,
  • Porozumieniu o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia i Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży z dn. 23 listopada 2009 r.,
  • Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016–2020.

Zapraszamy nauczycieli oraz dyrektorów szkół do nadsyłania materiałów opisujących dobre praktyki wypracowane przez szkoły w obszarze promocji zdrowego stylu życia, zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Otrzymywane od Państwa materiały będziemy publikować na naszej stronie. Mamy nadzieje, że prezentowane materiały okażą się dla Państwa inspirujące i przydatne w pracy.

Materiały ze szkół prezentowane są w zakładce:
Materiały do pobrania – Bank Dobrych Praktyk

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole ORE
Valentina Todorovska-Sokolovska
e-mail: valentina.todorovska@ore.edu.pl
tel. 22 570-83-05

Ostatnia aktualizacja: 1 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa