Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego – kontakt

Joanna Saska-Dymnicka
Kierownik projektu
e-mail: joanna.saska-dymnicka@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 28 wew. 429

Anna Pregler
Główny ekspert merytoryczny
e-mail: anna.pregler@ore.edu.pl

Magdalena Zawadzka
Specjalista ds. rozliczeń
e-mail: magdalena.zawadzka@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 00 wew. 419

Małgorzata Gawęda
Ekspert ds. konkursów i upowszechniania e-zasobów
e-mail: malgorzata.gaweda@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 96, 22 345 37 00 w. 459

Elżbieta Bednarz
Ekspert ds. adaptacji e-zasobów dla uczniów z SPE
e-mail: elzbieta.bednarz@ore.edu.pl

Barbara Wałecka
Ekspert ds. WCAG 2.0
e-mail: barbara.walecka@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 00 wew. 439

Anna Cymkowska
Specjalista ds. odbioru e-zasobów pod względem standardów
e-mail: anna.cymkowska@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 00 wew. 449

Sebastian Dmochowski
Specjalista ds. odbioru programów DUZ
e-mail: sebastian.dmochowski@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 00 wew. 469

Monika Drzymulska-Derda
Ekspert ds. zgodności z podstawą programową
e-mail: monika.drzymulska-derda@ore.edu.pl

Bożena Solecka
Ekspert ds. zgodności z podstawą programową
Informatyk ds. zintegrowania e-zasobów z platformą ORE
e-mail: bozena.solecka@ore.edu.pl

Kamil Kosiński
Informatyk ds. zintegrowania e-zasobów z platformą ORE
e-mail: kamil.kosinski@ore.edu.pl

Sławomir Torbus
Ekspert ds. zgodności z podstawą programową
e-mail: slawomir.torbus@ore.edu.pl

Grzegorz Śliwiński
Ekspert Ekspert ds. jakości e-zasobów

Rafał Auch-Szkoda
Ekspert ds współpracy z beneficjentami konkursowymi
rafal.auch-szkoda@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 00 wew. 489

Beata Służalska
Ekspert ds. prowadzenia konsultacji społecznych
e-mail: beata.sluzalska@ore.edu.pl

Agnieszka Wyrzykowska
Ekspert ds. zgodności z podstawą programową
e-mail: agnieszka.wyrzykowska@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 17 lutego 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa