Szkoły i przedszkola rozwijają kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży

W roku 2016 ponad 200 nauczycieli konsultantów, specjalistów, doradców metodycznych i trenerów wzięło udział w szkoleniu „Jak wspomagać szkoły w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów?”. W efekcie ich działań w roku szkolnym 2016/2017 około 400 placówek oświatowych zostało objętych wspomaganiem w obszarach związanych z rozwojem kompetencji kluczowych.

W załączeniu publikujemy uaktualnioną listę szkół i przedszkoli, które potwierdziły uczestnictwo w tych działaniach.

Celem działań podejmowanych w ramach obecnie realizowanego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Ośrodek Rozwoju Edukacji wspiera wdrażanie wspomagania szkół w rozwoju tych kompetencji, adresując swoje działania nie tylko do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych, trenerów szkolących pracowników systemu oświaty, lecz także do dyrektorów szkół, przedstawicieli kuratoriów oświaty oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Doświadczenia szkół, które jako pierwsze podjęły działania na rzecz kształcenia kompetencji kluczowych swoich uczniów, będą służyć innym placówkom i osobom zaangażowanym w kompleksowe wspomaganie.


Załączniki:

Załącznik

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa