Frankofonia – Języki obce

Frankofonia to wspólnota ludzi porozumiewających się językiem francuskim na świecie, jak również nazwa projektu w ramach którego podejmowane są działania mające na celu odkrywanie i promowanie różnorodności kultur w języku francuskim.

Projekt ten realizowany był w ramach Programu Wykonawczego na lata 2014-2016 do Umowy o współpracy między rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Wspólnoty Francuskiej Belgii, Rządem Regionu Walonii i Komisją Wspólnotową Regionu Stołecznego Brukseli.

W tej chwili realizowany jest nowy projekt – również w ramach Programu Wykonawczego na lata 2017-2019 „Frankofonia – język francuski i kultura frankofońska”.

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji nauczycieli w obszarze różnorodności kultury frankofońskiej oraz doskonalenie technik nauczania języka francuskiego. Cel ten realizowany jest w trakcie warsztatów w centrum szkoleniowym ORE w Sulejówku prowadzonych przez ekspertów z Walonii-Brukseli. Tematyka szkoleń określana jest na podstawie potrzeb edukacyjnych zgłaszanych przez nauczycieli.

Pierwsze szkolenie dla zainteresowanych tematyką Frankofonii odbędzie się w dniach 28- 30 kwietnia 2017 w Sulejówku.

Ostatnia aktualizacja: 29 marca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa