Zmieniająca się szkoła − doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych w duchu zrównoważonego rozwoju

alt

Projekt Zmieniająca się szkoła to program doskonalenia zawodowego skierowany do nauczycieli języków obcych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
W ramach projektu Comeniusa stworzono, przetestowano i przygotowano implementację kursu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli. W Polsce kurs był wykorzystywany początkowo wyłącznie w ramach doskonalenia dla nauczycieli języka niemieckiego, obecnie prowadzone są szkolenia po niemiecku dla nauczycieli języka niemieckiego oraz po polsku dla nauczycieli wszystkich języków obcych.
Główne cele projektu to przedstawienie nowych rozwiązań dla szkół w Europie, szkolenie kadry nauczycielskiej zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju z nastawieniem na nabywanie kompetencji oraz zainicjowanie europejskiego dialogu na temat kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
W projekcie Zmieniająca się szkoła szczególną wagę przywiązuje się do nowatorskich metod organizacji zarówno szkoły jak i zajęć dydaktycznych. Treści kursu koncentrują się na rozwijaniu kooperacyjnych form uczenia się. Materiałem wyjściowym są filmy zrealizowane w dziesięciu nowatorskich niemieckich szkołach. Filmy prezentują szkoły i wypowiedzi nauczycieli, uczniów i rodziców zebrane w trzech kręgach tematycznych: szkoła, prowadzenie zajęć oraz pedagogiczne koncepcje i projekty.
W fazie opracowywania i testowania kursu w ramach projektu Comeniusa w projekcie wzięło udział siedem instytucji z sześciu krajów: Uniwersytet Hrádec Kralové z Czech, Opetusalan Koulutuskeskus z Finlandii, National University of Ireland, Maynooth z Irlandii, Universidade Nova de Lisboa z Portugalii, Goethe Institut i Pädagogische Hochschule Heidelberg z Niemiec oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji z Polski.
Na konferencji podsumowującej projekt we wrześniu 2010 zaprezentowano produkty wypracowane w ramach projektu i zakończono oficjalnie projekt Comeniusa.
Od roku 2011 wszystkie kraje reprezentowane w projekcie rozpoczęły własne działania, mające na celu implementację produktów projektów w swoich systemach edukacyjnych.
W ramach tych działań w roku 2011 w Ośrodku Rozwoju Edukacji:
 • przygotowano materiały prezentujące metodę LdL (niem. Lernen durch Lehren) czyli Uczenie poprzez nauczanie wraz z filmami z lekcji prowadzonych tą metodą
 • ogłoszono konkurs na filmy z lekcji języków obcych poprowadzonych metodą LdL w polskich szkołach Nasze talenty – prowadzę lekcję języka obcego
 • zorganizowano konferencję Autonomiczny uczeń w autonomicznej szkole – implementacje projektu Zmieniającą się szkoła w Polsce
 • poprowadzono szkolenia Zmieniająca się szkoła w formie blended learning
 • zaplanowano kolejne działania popularyzujące projekt w Polsce na rok 2012
W roku 2012 w ramach implementacji projektu oferujemy szkolenia Zmieniająca się szkoła w formie blended learning dla nauczyciel ijęzyków obcych oraz dodatkowo we współpracy z Goethe Institut Krakau dla nauczycieli języka niemieckiego. Terminy szkoleń i ogłoszenie o zapisach na szkolenia ukażą się na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji w dziale Szkolenia oraz na stronach Goethe Institut w Krakowie.
Na naszej stronie zamieściliśmy wiele ciekawych materiałów dotyczących Zmieniającej się szkoły.
materiałach do pobrania znaleźć można:
 • szeroki opis projektu zgromadzono Zmieniająca się szkoła i prezentację Power Point
 • refleksje nauczycieli, którzy pracują wykorzystując produkty projektu
 • interesujące prezentacje i artykuły podsumowujące konferencję Autonomiczny uczeń w autonomicznej szkole – implementacje projektu Zmieniającą się szkoła w Polsce
 • materiał prezentujący metodę LdL i praktyczne wskazówki  do rozpoczęcia pracy z jej wykorzystaniem
 • materiały filmowe z lekcji Jean-Pol Martin, twórcy metody LdL
 • polskie filmy LdL z lekcji języka niemieckiego i angielskiego nagrodzone w roku 2011 w konkursie Nasze talenty – prowadzę lekcję języka obcego

Ostatnia aktualizacja: 9 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa