13 czerwca − webinarium „Uchodźcy w klasie: Co teraz zrobić?”

13 czerwca 2022 r. o godz. 17.00 Akademia Pedagogiki Specjalnej i Fundacja Inspirator zapraszają na webinarium ) „Uchodźcy w klasie: Co teraz zrobić?”. Dr Hilda Baar, mająca ponad czterdziestoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi-uchodźcami, opowie o etapach akwizycji języka, możliwych zachowaniach podczas zajęć lekcyjnych i pracy z nimi. Autorka webinarium przedstawi także jak ustalić kompetencje przedmiotowe dziecka i pokaże materiały do pracy z dziećmi-uchodźcami. Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim i tłumaczone na język polski; odbędzie się na platformie ClickMeeting − link do webinarium.

Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa