Modelowe programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych

Modelowe programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych zostały opracowane w ramach projektu „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych”.

Projekt jest organizowany w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, typ operacji: Zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych, w tym:
a. opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych
b. opracowanie modelowych programów kursów umiejętności zawodowych (…).

Branża budowlana

Branża fryzjersko-kosmetyczna

Branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia

Branża transportu drogowego

* Modelowe programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych nie są w pełni dostępne dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.
Ośrodek Rozwoju Edukacji czyni starania aby zostały dostosowane do standardu WCAG 2.1 AA  i ponownie udostępnione odbiorcom w najbliższych miesiącach.

Ostatnia aktualizacja: 16 lutego 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa