Webinarium „Dalej niż zdalne. Przyszłość edukacji po pandemii”

Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce oraz Instytut Spraw Publicznych zapraszają do udziału w webinarium „Dalej niż zdalne. Przyszłość edukacji po pandemii”, które odbędzie się 8 czerwca 2021 r. (wtorek) w godzinach 16:00−18:00.
Wydarzenie będzie okazją do zastanowienia się, na ile doświadczenia ostatnich miesięcy wpłyną trwale na edukację także po pandemii. Uczestnicy podejmą refleksję nad możliwością wykorzystania „pandemicznego szoku” do wypracowania nowego modelu kształcenia, w którym rozwiązania cyfrowe nie będą przeciwstawiane tradycyjnym metodom nauczania, ale będą czerpać z obu tych form z jak największą korzyścią dla uczniów i jakości kształcenia. Punktem wyjścia do dyskusji o zmianach w polskiej edukacji będą doświadczenia i ciekawe rozwiązania zagraniczne wypracowane zarówno na poziomie krajowym, jak i przez konkretne szkoły w okresie edukacji zdalnej:

 • Czy w szkole dzięki pandemii dokonała się rewolucja cyfrowa? Jaka będzie polska szkoła i edukacja po pandemii? Co się zmieni?
 • Jak wykorzystać doświadczenia edukacji zdalnej?
 • Jak wspierać cyfryzację szkół po pandemii?
 • Jak wykorzystywać technologie w edukacji? Jak za ich pomocą angażować uczniów w proces nauczania, by stały się nie tylko atrakcyjną oprawą dla tradycyjnego modelu przekazywania wiedzy?
 • Jak wyrównywać nierówności edukacyjne, które pogłębiła pandemia?

Program debaty:

 1. Wprowadzenie do debaty: dr Paulina Sobiesiak-Penszko, Instytut Spraw Publicznych, Projekt „Lekcja:Enter”
 2. Prezentacje doświadczeń zagranicznych:
  • Saskia Van Uffelen, Wiceprezeska GFI Benelux, Belgia – Pandemia, technologie a przyszłość edukacji
  • Lucie Gregurkova, Dyrektorka Wydziału Edukacji Cyfrowej, Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu (Czechy) – Czeskie doświadczenia z nauczaniem zdalnym
 3. Panel dyskusyjny:
  • Ewa Szczerba – Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim, Dyrektor Roku 2018
  • Marcin Korczyc – Nauczyciel, Prezes Fundacji Ja, Nauczyciel
  • Jacek Królikowski – Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
  • Tomasz Madej – p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
   Moderacja:  red. Aleksandra Pezda

Prosimy o rejestrację online do dnia 7 czerwca 2021 r.

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

Ostatnia aktualizacja: 1 czerwca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa