Szkolenie e-learningowe „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”. III edycja

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”.
Szkolenie skierowane jest do dyrektorów szkół i nauczycieli oraz wojewódzkich, rejonowych i szkolnych koordynatorów programu Szkoła Promująca Zdrowie. 

Termin szkolenia: 11 kwietnia  – 11 maja 2022 r.

Cele szkolenia:

  1. Zapoznanie uczestników z koncepcją programu Szkoła Promująca Zdrowie.
  2. Podniesienie kompetencji uczestników w zakresie tworzenia, planowania i ewaluacji działań prozdrowotnych w szkołach promujących zdrowie.

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które wcześniej zapisały się na nie za pomocą formularza elektronicznego w terminie od 5 kwietnia do 5 maja 2022 r. oraz nie brały udziału we wcześniejszych edycjach szkolenia. Wszystkie zapisane osoby, które spełnią kryteria otrzymają od kierownika formy doskonalenia instrukcję do logowania wraz z jednorazowym kodem dostępu.

Rekrutacja na szkolenie za pomocą formularza elektronicznego (dostępna od 5 kwietnia 2022 r.)

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w szkole lub w placówce doskonalenia nauczycieli lub pełnienia roli koordynatora programu Szkoła Promująca Zdrowie.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowaną w ramach programu szkolenia literaturą przedmiotu i mają dostęp do wszystkich materiałów z chwilą rozpoczęcia szkolenia.

Zaświadczenia ukończenia szkolenia będą dostępne do samodzielnego pobrania. Po zakończeniu szkolenia kierownik formy doskonalenia wyśle instrukcję w jaki sposób pobrać zaświadczenie. Informację otrzymają osoby, które uzyskają minimum 28 z 40 punktów z testu końcowego.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zapraszam do udziału.

Kontakt: Valentina Todorovska-Sokołowska e-mail: valentina.todorovska@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 4 kwietnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa