Oferta doskonalenia Wydziału Profilaktyki i Promocji Zdrowia

w roku szkolnym 2023/2024

NazwaFormaAdresatTermin
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej. VII edycjaszkolenie e-learningpracownicy szkół i placówek, KO, PDN, PPP05-28.09.2023
Trening Pewności Siebie. Program dla dzieci doświadczających przemocy rówieśniczej.szkolenie stacjonarnepracownicy szkół i placówek, KO, PDN, PPP28-29.09.2023
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne "Wspieranie rozwoju i podnoszenie jakości przedszkoli i szkół promujących zdrowie"webinariumwojewódzcy i rejonowi koordynatorzy programu "Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie"19.09.2023
Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie. V edycjaszkolenie e-learningpracownicy szkół i PDN oraz wojewódzcy, rejonowi i szkolni koordynatorzy programu "Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie"05-30.10.2023
Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego. VIII edycjaszkolenie e-learningpracownicy PDN, PPP, specjaliści szkolni, nauczyciele, pracownicy MOS, MOW14.11-14.12.2023
Wsparcie uczniów uchodźczych w systemie oświaty. Webinarium.webinariumpracownicy PDN, PPP, specjaliści szkolni, nauczyciele, pracownicy szkół i placówek specjalnych18.12.2023
Ruch i zdrowe żywienie w szkole. V edycjaszkolenie e-learningpracownicy PDN, nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele prowadzący zajęcia z edukacji zdrowotnej29.02-15.04.2024
Planowanie działań w zakresie promocji zdrowia. Od diagnozy do ewaluacji. II edycjaszkolenie e-learningpracownicy szkól i PDN4-29.03.2024
Profilaktyka agresji i przemocy rówieśniczej - "Rola świadka przemocy"szkolenie e-learningpracownicy PDN, PPP, specjaliści szkolni, nauczyciele, pracownicy MOS, MOW02-23.04.2024
„Przeciwdziałanie przemocy domowej oraz procedura Niebieskie karty w oświacie”szkolenie e-learningpracownicy PDN, PPP, specjaliści szkolni zajmujący się profilaktyką przemocy domowej wobec dziecka, nauczycielemarzec-kwiecień 2024
Edukacja zdrowotna w szkole.szkolenie e-learningpracownicy PDN, nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele prowadzący zajęcia z edukacji zdrowotnejmaj - czerwiec 2024
Aktywność fizyczna dzieci- dlaczego jest tak ważna.webinariumpracownicy PDN, nauczyciele wychowania fizycznego,czerwiec.2024 r.
Higiena cyfrowa- jak szkoły i przedszkola mogą uczyć korzystnego dla zdrowia używania technologii informacyjno-komunikacyjnychwebinariumpracownicy szkół i PDNkwiecień-czerwiec 2024
Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnymwebinariumPPP, PDN, BP, pracownicy oświaty18.12.2023 r., maj, czerwiec, lipiec 2024 r.
Wczesne wykrywanie symptomów zachowań samobójczych oraz podejmowanie interwencjie-learningpracownicy szkół i placówek, KO, PDN, PPPmarzec 2024 r.
Szkolenie dla realizatorów programu "Dodać Sił"szkolenie stacjonarnepracownicy PDN i PPPlipiec 2024 r.

Oferta doskonalenia ORE

Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa