Brak kategorii

Serwisy Ośrodka Rozwoju Edukacji

Adaptacje podręczników

Strona udostępnia do pobrania adaptacje podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowane do potrzeb uczniów niewidomych, słabowidzących i niesłyszących.
Dyrektorzy szkół ogólnodostępnych i integracyjnych oraz ośrodków specjalnych składają zapotrzebowanie na podręczniki po zarejestrowaniu się w serwisie. Przygotowywane są adaptacje w zakresie druku powiększonego,
w systemie Braille’a, z filmami w języku migowym.

Biblioteka Cyfrowa ORE

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji gromadzi i udostępnia materiały i publikacje, które opracowane zostały w ramach działalności wydziałów ORE i realizacji projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego. Biblioteka Cyfrowa ORE zawiera ponad tysiąc publikacji.

Doskonalenie w sieci

Platforma udostępniona dla wszystkich placówek systemu oświaty jako narzędzie służące doskonaleniu nauczycieli. Umożliwia zakładanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia. Platforma umożliwia także prowadzenie blogów i grup dyskusyjnych, komunikację użytkowników, publikację artykułów, wymianę plików, prowadzenie szkoleń e-learningowych, tworzenie ankiet i testów.

Ekspert – szkolenie kandydatów

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów do efektywnego i skutecznego wykonywania zadań eksperta do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Szkolenie Ekspert jest adresowane do osób zainteresowanych wpisem na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE)

Platforma zpe.gov.pl pozwala na planowanie procesu nauki zdalnej i monitorowanie postępów uczniów. Dzięki wbudowanym modułom umożliwia komunikację pomiędzy nauczycielami i uczniami. ZPE korzysta z danych pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej.
Na platformie znajduje się obecnie ponad 15 tys. materiałów, w tym ok. 8 500 interaktywnych e-materiałów, ponad 3 200 scenariuszy lekcji oraz 107 programów nauczania.

Zasoby portalu Scholaris

Scholaris to portal wiedzy dla nauczycieli zawierający bezpłatne, elektroniczne zasoby edukacyjne dostosowane do wszystkich etapów kształcenia. Portal zawiera prawie 28 tysięcy interaktywnych materiałów, pomocnych w realizacji treści ze wszystkich przedmiotów lekcyjnych, na różnych poziomach edukacyjnych. Są to scenariusze lekcji, ćwiczenia, teksty, animacje, slajdy, symulacje, gry dydaktyczne, filmy etc.

System Kierowania Nieletnich do MOW

Ogólnopolski system kierowania nieletnich do placówek resocjalizacyjnych resortu edukacji. ORE realizuje zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.12.2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, w tym dokonuje doboru placówki dla nieletniego, wobec którego Sąd Rejonowy postanowił o umieszczeniu w MOW.

Wyszukiwarka zasobów IP2

Wyszukiwarka zasobów edukacyjnych lub metodycznych wspierających proces edukacji. Zasoby wyszukiwarki to produkty projektów konkursowych, realizowanych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wysoka jakość systemu oświaty”, dla których Ministerstwo Edukacji Narodowej pełniło rolę Instytucji Pośredniczącej lub rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

Projekt „Zachować Pamięć”

Historia i kultura dwóch narodów realizuje zobowiązania wynikające z umowy między Rządem RP a Rządem Izraela o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej. Przygotowuje i wspiera nauczycieli do organizacji spotkań młodzieży z Polski i Izraela. Partnerami projektu są: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Yad Vashem, Instytut Polski w Tel Avivie, Ministerstwo Edukacji Izraela, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa