Wydział Profilaktyki i Promocji Zdrowia – Aktualności

Wydział Profilaktyki i Promocji Zdrowia – Aktualności

Webinar „Higiena cyfrowa w szkole”

Źródło: shutterstock

Wydział Profilaktyki i Promocji Zdrowia Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarze „Higiena cyfrowa w szkole”. Termin szkolenia: 26 czerwca 2024 r.  godz. 14:00 – 15:30, platforma Zoom. Rekrutacja trwa do 21 czerwca 2024 r. Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników pedagogicznych szkół, placówek doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Celem tej formy doskonalenia jest poszerzanie wiedzy pracowników oświaty w zakresie higieny cyfrowej w szkole. Zagadnienia tematyczne: Dlaczego korzystanie z urządzeń […]

Szkolenie e-learningowe „Edukacja zdrowotna w szkole. V edycja”.

Źródło: Fotolia

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji szkolenia e-learningowego „Edukacja zdrowotna w szkole. V edycja”. Szkolenie jest adresowane do nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli innych przedmiotów prowadzących zajęcia z edukacji zdrowotnej z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży. Termin szkolenia: 26 czerwca−26 lipca 2024 r. Rekrutacja jest możliwa do 26.07.2024 r. Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji nauczycieli w obszarze ograniczania występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży z uwzględnieniem […]

Webinar Aktywność fizyczna uczniów – dlaczego jest tak ważna

Zapraszamy do udziału w webinarze Aktywność fizyczna uczniów – dlaczego jest tak ważna. Jest ono adresowane do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli oraz nauczycieli wychowania fizycznego. Celem tej formy doskonalenia jest wspieranie nauczycieli w zakresie podejmowania inicjatyw  zachęcających uczniów do rozwijania aktywności fizycznej. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia: Aktywność fizyczna jako biologiczny obowiązek i fenomen społeczny. Rola ruchu w życiu człowieka w różnych fazach jego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem […]

Szkolenie e-learningowe „Wczesne wykrywanie symptomów zachowań samobójczych. II edycja”

Źródło: Photogenica

Wydział Profilaktyki i Promocji Zdrowia zaprasza do udziału w szkoleniu e-learningowym z zakresu wczesnego wykrywania symptomów zachowań samobójczych uczniów oraz podejmowania interwencji. Szkolenie odbędzie się w terminie od 23 kwietnia do 9 maja 2024 r. Adresatami szkolenia są pracownicy z publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pracownicy szkół (dyrektorzy, wychowawcy, specjaliści i nauczyciele). Celem szkolenia jest wzmacnianie kompetencji pracowników oświaty w zakresie profilaktyki zachowań samobójczych uczniów. Treści kształcenia […]

Program „Aktywna Szkoła”

Źródło: .gov.pl/web/edukacja

2 kwietnia br. rusza nabór do programu Ministra Sportu i Turystyki „Aktywna Szkoła”. Jest  to program, który powstał dla  realizacji strategicznego celu w obszarze kultury fizycznej – Aktywne i zdrowe społeczeństwo. Program ten to całościowe wsparcie aktywności fizycznej skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży, ale także do osób dorosłych. Dzięki najlepszemu wykorzystaniu przyszkolnej i samorządowej infrastruktury sportowej a także zapewnieniu profesjonalnego wsparcia trenerskiego umożliwia aktywizację społeczeństwa na poziomie lokalnym. […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa