SDRiW – Kalendarium 2014

SDRiW – Kalendarium 2014

Sprawozdanie z realizacji programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w roku 2014 (styczeń-sierpień)

W ramach Ogólnopolskiego Programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w 2014 roku 40-godz. szkoleniami objęto w okresie od stycznia do sierpnia 3511 osób. Realizatorzy programu na terenie całego kraju przeprowadzili szkolenia dla 216 grup, w których uczestniczyło 2542 rodziców i  310 nauczycieli z 1345 placówek (w tym były: 412 przedszkola, 630 szkoły podstawowe, 221 gimnazja i 82 szkoły ponadgimnazjalne).Szkolenia dla profesjonalistów zrealizowali edukatorzy programu w 49 grupach […]

Sprawozdanie z realizacji programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w roku 2014.

Prosimy realizatorów i edukatorów/koordynatorów programu o przygotowanie sprawozdania z realizacji programu w 2014 roku. Od obecnego roku dane sprawozdawcze będą zbierane dwa razy w roku. W tym celu został opracowany formularz w formie elektronicznej.  Pierwszy termin sprawozdawczy: 1.01.2014 -31.08.2014 – sprawozdania do 15.09.2014 r. Drugi termin sprawozdawczy: 1.09.2014 -31.12.2014– sprawozdania do 15.01.2015 r.   Formularz sprawozdawczy dla realizatorów,     Informacje dla realizatorów Formularz sprawozdawczy dla edukatorów/koordynatorów,    Informacje dla edukatorów  

Szkoła dla Rodziców w ramach Małopolskiego Dnia Uczenia Się w Krakowie

Stowarzyszenie 4zmiana w partnerstwie z Instytutem Mówienia Po Niemiecku zaprasza wszystkich chętnych Rodziców na bezpłatny warsztat pt. Budujące Rodzicielstwo wprowadzający w tematykę tworzenia bliskich relacji ze swoimi dziećmi. Spotkanie ma na celu zachęcenie uczestników do autorefleksji nad tym, jak widzimy nasze dzieci, dostarczyć informacji o skutecznych metodach komunikacji wypracowanych przez program Szkoły dla Rodziców i stanowić inspirację do poszukiwań własnych dróg rozwoju w roli rodzicielskiej.

Kolejna edycja Szkoły dla Rodziców i Wychowawców w Brzesku

W Brzesku (województwo małopolskie) kolejny raz odbył się kurs Szkoła dla Rodziców i Wychowawców finansowany przez Burmistrza Miasta Brzeska Grzegorza Wawrykę ze środków na profilaktykę problemów alkoholowych. Poprzednia edycja kursu Szkoły dla Rodziców i Wychowawców w Brzesku została oceniona bardzo pozytywnie, stąd pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki – Renata Pabian – zdecydowała się ponowić współpracę przy organizacji kolejnej edycji SdRiW.  

Jak rozmawiać z dzieckiem. Rodzice chodzą do szkoły

W lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej ukazała się informacja o warsztatach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” w Zespole Szkół Społecznych STO przy Fabrycznej w Białymstoku. Jak poprawić relacje w rodzinie i w codziennym życiu? W Zespole Szkół Społecznych STO przy Fabrycznej ruszyły zajęcia w ramach Szkoły Rodziców. Zajęcia prowadzi szkolna pedagog Greta Hapunik. Szkoła przy Fabrycznej (Fot. SLO STO) Więcej…  

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa