Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – ewaluacja

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.Logo

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Badania ewaluacyjne w 2017 r.

Ewaluację przeprowadzono na ogólnopolskiej edycji „Szkoły dla rodziców i wychowawców”, ewaluacja miała charakter zewnętrzny. Badania zrealizowano w ramach szkoleń prowadzonych przez realizatorów programu w trakcie aplikowania do sytemu osób rekomendowanych przez ORE do prowadzenia zajęć w programie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” i ubiegania się o certyfikat realizatora programu.

W badaniach uczestniczyli rodzice i nauczyciele biorący udział w szkoleniach w latach 2012–2016 (816 respondentów).

Badania przeprowadziła Maria Talar, ówczesny ogólnopolski koordynator programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” na podstawie „Ankiety audytoryjnej na zakończenie zajęć” autorstwa Marcina Sochockiego.

Podsumowanie wybranych rezultatów badań

Satysfakcja uczestników:

  • Dziewięciu na dziesięciu uczestników warsztatów uznaje, że ich oczekiwania w związku z uczestnictwem w szkoleniu zostały spełnione co najmniej w dużym stopniu (5 punktów w 6-punktowej skali).
  • 95% rodziców ocenia, że ich udział w szkoleniu miał wpływ na relacje z dziećmi (w zależności od ocenianego obszaru 90–95% osób z tej grupy dostrzega zmiany w zakresie rozumienia zachowań, postaw dzieci, komunikacji, rozwiązywani konfliktów i uczuć – nikt nie uznał, że zmiany te miały negatywny charakter).
  • Ponad 83% badanych zgłosiło wpływ uczestniczenia w zajęciach na relacje ze współmałżonkiem (90–98% badanych uznało, że zmiany dotyczyły komunikacji, rozumienia postaw i zachowań, sfery uczuć oraz rozwiązywania konfliktów – nikt nie ocenił zmian negatywnie).

Opinie na temat realizatorów:

  • 98% ankietowanych rodziców i nauczycieli pozytywnie oceniło umiejętności komunikacyjne prowadzących: nawiązywanie kontaktu z grupą, kompetencje zawodowe.

Średnia ocen w skali pięciopunktowej wynosiła odpowiednio:

  • przygotowanie osób prowadzących do zajęć (4,9);
  • otwartość, przyjazne nastawienie osób prowadzących do uczestników zajęć (4,93);
  • umiejętność słuchania przez osoby prowadzące tego co mówili uczestnicy zajęć (4,9);
  • komunikatywność, zrozumiałość osób prowadzących (4,94);
  • umiejętność nawiązywania przez osoby prowadzące kontaktu z uczestnikami zajęć (4,94).

Badania ewaluacyjne „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” przeprowadzone 

w latach 20022007.

Źródło: Opracowano na podstawie raportów z badań przygotowanych przez
M. J. Sochockiego (wybrane fragmenty raportów są cytowane).

 


Publikacje na temat badań ewaluacyjnych „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”

Sochocki M. J., Liderzy – realizatorzy – beneficjenci. Prezentacja wyników badań ewaluacyjnych „Szkoły dla rodziców i wychowawców” (edycja wrzesień-grudzień 2007), „Zeszyty Metodyczne”, nr 3, CMPPP, Warszawa 2008.

Sochocki M. J., „Szkoła dla rodziców i wychowawców” w badaniach ewaluacyjnych, „Remedium”, nr 4 (182), kwiecień 2008; cz. II – „Remedium”, nr 3 (193), marzec 2009  (http://www.remedium-psychologia.pl/).

Sochocki M. J., Szkoła dla rodziców, „Remedium”, nr 11-12 (153-154), listopad-grudzień 2005 (http://www.remedium-psychologia.pl/).

Sochocki M. J., SdRiW ewaluacja ogólnopolskiej edycji z 2008 r., „Remedium”, listopad 2009 (czytaj artykuł)

Sochocki M. J., „Szkoła dla rodziców i wychowawców” w badaniach ewaluacyjnych, „Remedium”, kwiecień 2008 (czytaj artykuł)

Sochocki M. J., „Szkoła dla rodziców i wychowawców” w badaniach ewaluacyjnych cz. II, „Remedium”, marzec 2009 (czytaj artykuł)

Sochocki M. J., „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – debata „Remedium”, listopad-grudzień  2005 (czytaj artykuł)

Sochocki M. J., „Wokół 'Rodzeństwa bez rywalizacji” – debata „Remedium”, listopad 2008  (czytaj artykuł)

Ostatnia aktualizacja: 18 lutego 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa