Ostatnio ukazały się

Ostatnio ukazały się

Awans zawodowy nauczyciela w świetle zmian prawnych – zadania eksperta. Część 2

Materiał informacyjny stanowi drugą część podsumowania cyklu webinarów przeprowadzonych przez ORE dla ekspertów komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli. Zawiera odpowiedzi na najciekawsze i najważniejsze pytania uczestników dotyczące zagadnień, które zostały poruszone podczas panelu dyskusyjnego. Pomoże rozwiać wątpliwości natury prawnej lub dotyczące praktyki pracy eksperta, a w efekcie ułatwi realizację zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

O nauczaniu języka łacińskiego w polskiej szkole

Publikacja autorstwa Doroty Żuchowskiej O nauczaniu języka łacińskiego w polskiej szkole jest pokłosiem szkolenia zorganizowanego przez Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych ORE. Autorka omawia w niej między innymi aktualny status łaciny w szkołach polskich oraz ocenianie kształtujące jako przykład motywowania uczniów do nauki języka łacińskiego. Podaje aktualne podstawy prawne dotyczące oceniania kształtującego oraz podkreśla jego zalety i wskazuje mankamenty. Licznie przytoczone przykłady form pracy, które sprzyjają […]

Zestaw narzędzi edukacyjnych do przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa

Zestaw narzędzi edukacyjnych do przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa został opracowany i zaktualizowany na podstawie zmian dokonanych w podstawie programowej. Składa się z narzędzi edukacyjnych, takich jak: programy nauczania, poradnik metodyczny zawierający scenariusz lekcji, interdyscyplinarne projekty edukacyjne, narzędzia do pomiaru dydaktycznego i do ewaluacji kompetencji kluczowych, zawiera również nowoczesne metody nauczania i uczenia się. Proponowane materiały dydaktyczne są dostosowane do zindywidualizowanych potrzeb osób nauczających i uczących się, co eliminuje […]

Podstawy interpretacji dzieła poetyckiego

Publikacja omawia naturę, istotę oraz cel poezji, zwłaszcza w kontekście czasów współczesnych, które zatraciły głębokie rozumienie sensowności istnienia tak wyjątkowego, a zarazem niepraktycznego zjawiska, jakim jest liryka. Porusza także problem integralnej interpretacji formy i treści jako dwóch niemożliwych do rozdzielenia poziomów dzieła literackiego. Refleksje te znajdują rozwinięcie w praktycznym przewodniku po rozmaitych typach lektury, odpowiadających różnym rodzajom wrażliwości, odmiennym zainteresowaniom i indywidualnym uzdolnieniom uczniów. To pierwsza […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa