SDRiW – Kalendarium 2015

SDRiW – Kalendarium 2015

Sprawozdanie z realizacji programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w roku 2015

Prosimy realizatorów i edukatorów/koordynatorów programu o przygotowanie sprawozdania z realizacji programu w 2015 roku. Formularz sprawozdawczy dla realizatorów znajduje się na stronie szkolenia.ore.edu.pl, więcej informacji… Formularz sprawozdawczy dla edukatorów/koordynatorów znajduje się na stronie szkolenia.ore.edu.pl, więcej informacji…

Rola rodziców w nowym modelu wspomagania szkół – relacja ze spotkania

W dniu 28 września odbyło się w Ośrodku Rozwoju Edukacji spotkanie, którego celem było przedstawienie założeń nowego systemu doskonalenia nauczycieli oraz pokazanie, jakie znaczenie dla rozwoju szkoły ma współpraca rodziców i nauczycieli. Uczestnicy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat zagadnień wychowawczych i profilaktycznych oraz wymienić się doświadczeniami na temat sprawdzonych działań, które może prowadzić szkoła w tym zakresie. Czytaj więcej

Konferencja i szkolenie dla realizatorów programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Wydział Wychowania i Profilaktyki oraz projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół zapraszają realizatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz instruktorów programu „Golden 5” na konferencję pt. „Rola rodziców w nowym modelu wspomagania szkół”, która odbędzie się w dniu 28 września 2015 roku w Warszawie w Auli Ośrodka Rozwoju Edukacji, Al. Ujazdowskie 28.

Szkoła dialogu. Książka. Prezentacje multimedialne. Arkusze ćwiczeń.

Polecamy książkę Barbary Charczuk pt. Szkoła dialogu. Scenariusze i prezentacje multimedialne na spotkania z rodzicami. Czy można sobie wyobrazić szkołę bez rodziców? Oczywiście nie. Rodzice zawsze stoją za dzieckiem. A bez dziecka nie byłoby szkoły i niepotrzebni byliby nauczyciele. Można zatem powiedzieć, że nauczyciele są „skazani” na kontakty z rodzicami. W książce znalazły się odpowiedzi na wiele ważnych pytań dotyczących organizowania współpracy z rodzicami oraz propozycja wsparcia rodziców w wychowywaniu dzieci poprzez udział w zajęciach edukacyjnych. […]

Seminarium edukatorów-koordynatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

W dniach 20-22 kwietnia 2015 roku w Sulejówku odbyło się doroczne seminarium edukatorów-koordynatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, które poprowadziła Joanna Sakowska – autorka programu. W programie seminarium znalazły się wymiana doświadczeń edukatorów programu z realizacji programu w 2014 r. oraz wypracowanie strategii działań na rok 2015 w zakresie wdrażania i upowszechniania ogólnopolskiego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa