SDRiW – Kalendarium 2012

SDRiW – Kalendarium 2012

Zaproszenie do dialogu w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Buczu (województwo małopolskie)

„Mamo! Tato! Nie mów do mnie, lecz ze mną rozmawiaj!” to nośne hasło z Ogólnopolskiej akcji "Cała Polska rozmawia z Dziećmi" na kilka tygodni zagościło na dobre w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Buczu w Małopolsce.

Wywiad z Adele Faber, Elaine Mazlish

Mila niespodzianka ! Dzięki niesłychanej życzliwości i niemałemu trudowi podjętemu przez pana Roberta Gambla, możemy obejrzeć krótki – ale jak wymowny film. Jest to rozmowa – wywiad przeprowadzona z autorkami cyklu książek -paniami A. Faber i  E. Mazlisch z okazji 20-lecia wydania w języku polskim pierwszej z serii tych pozycji Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Informujemy również, ze na rynku znajduje się […]

Sprawozdanie z konferencji „Mądre Wychowanie. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”

W dniu 24 września 2012 r. odbyła się konferencja Mądre Wychowanie. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Organizatorami konferencji byli: Pracownia Wychowania i Profilaktyki ORE oraz wydawnictwo Media Rodzina z Poznania. Swoistym „pretekstem" do zorganizowania konferencji było dwudziestolecie pierwszego polskiego wydania książki A. Faber E. Mazlisch „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. Pozycja ta stała się podstawą i inspiracją do stworzenia programu Szkoła […]

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” spełnia standardy jakości poziomu II – „Dobra praktyka”

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” zgłoszony do systemu rekomendacji przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, został oceniony jako spełniający standardy na II poziomie jakości – Dobra praktyka. Dane na temat programu zostały opublikowane przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na stronie www.kbpn.gov.pl w bazie programów dobrej jakości. [skan opinii]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa