Wydział Kształcenia Zawodowego i Edukacji dla Rynku Pracy – Aktualności

Wydział Kształcenia Zawodowego i Edukacji dla Rynku Pracy – Aktualności

Rada Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolnictwa Branżowego

W dniach 27-28 maja 2024 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej zorganizował I Radę Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolnictwa Branżowego w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym – Pałac i Folwark Łochów w Łochowie. Zadanie realizowane było w porozumieniu z Departamentem Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego.

Obchody Jubileuszu 100-lecia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Uczestnicy debaty podczas konferencji

9 maja 2024 r. Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) obchodził Jubileusz 100-lecia swojej działalności. Uroczystość rozpoczęła międzynarodowa konferencja Normalizacja w obliczu nowych wyzwań. Normy jako narzędzie wspierające europejską politykę konkurencyjności i cele zrównoważonego rozwoju, która odbyła się w gmachu Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Z ramienia Ośrodka Rozwoju Edukacji w wydarzeniu udział wzięli Krzysztof Maryl, Wicedyrektor ORE oraz Magdalena Mrozkowiak – kierownik Wydziału Kształcenia Zawodowego i Edukacji […]

Nowe przykładowe programy dla zawodów ujętych w klasyfikacji szkolnictwa branżowego: technik robotyk, technik spawalnictwa, technik automatyk, technik fotografii i multimediów, technik gospodarki odpadami

Źródło: Pixabay
Źródło: Pixabay

W Wydziale Kształcenia Zawodowego i Edukacji dla Rynku Pracy trwają prace nad zadaniem „Opracowanie przykładowych programów nauczania dla zawodów ujętych w klasyfikacji szkolnictwa branżowego”. Przy udziale ekspertów opracowywane są następujące przykładowe programy nauczania: technik robotyk, technik spawalnictwa, technik automatyk, technik fotografii i multimediów, technik gospodarki odpadami. Podstawowym dokumentem określającym zakres treści nauczania, w tym wiedzy, umiejętności oraz tzw. kompetencji miękkich jest podstawa programowa […]

Sto lat historii polskiej normalizacji!

Źródło: Polski Komitet Normalizacyjny

W roku 1924 powołano do życia Polski Komitet Normalizacyjny, a już w następnym roku pojawiła się pierwsza Polska Norma. Od tego momentu proces normalizacji w Polsce nieustannie ewoluuje, rozszerzając swoje działania na kolejne obszary i aspekty. PKN aktywnie uczestniczy w pracach europejskich i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych, przyczyniając się do rozwoju standardów na poziomie globalnym i implementując te standardy w ramach Polskich Norm. Ta działalność ma kluczowe znaczenie w kontekście globalizacji oraz regionalizacji ekonomicznej. Ośrodek […]

Animowanie grup zabawowych – nabór na ekspertów

Źródło: gov.pl/web/edukacja/

Przedłużenie naboru dotyczącego wykonania w ramach zespołu ekspertów porównania wymaganych efektów uczenia się dla kwalifikacji „Animowanie grup zabawowych” z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) pierwszego i drugiego stopnia.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa