Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami – Aktualności

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami – Aktualności

Szkolenie pn. „Diagnoza kryterialna niepełnosprawności słuchowej i organizacja specjalistycznego wsparcia edukacyjnego”

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza na szkolenie pn. Diagnoza kryterialna niepełnosprawności słuchowej i organizacja specjalistycznego wsparcia edukacyjnego. Zadania i wyzwania zespołów orzekających w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Szkolenie pn. „Diagnoza psychologiczna dzieci obcojęzycznych (dzieci ukraińskie, Romowie pochodzenia ukraińskiego)”

Źródło: AdobeStock

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza na szkolenie pn. Diagnoza psychologiczna dzieci obcojęzycznych (dzieci ukraińskie, Romowie pochodzenia ukraińskiego). Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy i będzie realizowane w 2 modułach: Moduł 1. Aspekty funkcjonowania psychospołecznego psychologiczne dzieci/uczniów związane z doświadczeniem odmienności językowej i kulturowej, doświadczeniem migracji (stres migracyjny, wpływ na funkcjonowania dzieci/uczniów doświadczeń związanych z wojną i ucieczką z miejsca zamieszkania). Moduł 2. Diagnoza […]

Szkolenie pn. „Diagnoza kryterialna niepełnosprawności intelektualnej i jej konsekwencje dla organizacji specjalistycznego wsparcia edukacyjnego”

Źródło: Photogenica

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza na szkolenie pn. „Diagnoza kryterialna niepełnosprawności intelektualnej i jej konsekwencje dla organizacji specjalistycznego wsparcia edukacyjnego”. Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy i będzie realizowane w 2 modułach: Moduł 1. Procedura diagnozy niepełnosprawności intelektualnej i współwystępujących zaburzeń. Przygotowanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną. Moduł 2. Zalecenia postdiagnostyczne oraz projektowanie specjalistycznego wsparcia edukacyjnego […]

Szkolenie z zakresu diagnozy różnicowej zaburzeń ze spektrum autyzmu

Źródło: Fotolia

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie serdecznie zaprasza na szkolenie z zakresu diagnozy różnicowej zaburzeń ze spektrum autyzmu. Szkolenie dedykowane jest pracownikom publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych – członkom zespołów orzekających. Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: Autyzm – definicja, objawy, ujęcie w systemach klasyfikacyjnych. Proces diagnostyczny dzieci/uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Współwystępowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu i specyficznych trudności w uczeniu się. ASD – […]

Bateria testów TROS-KA 1

Ośrodek Rozwoju Edukacji przekazuje nauczycielom, wychowawcom oraz specjalistom ze szkół i przedszkoli zestaw materiałów dotyczących narzędzia diagnostycznego TROS-KA 1, składający się z dwóch publikacji:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa