SDRiW – Kalendarium 2011

SDRiW – Kalendarium 2011

Szkoła dla Rodziców w małopolsce dla matek niepełnosprawnych dzieci w Ryglicach

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Nasze Dzieci” zainicjowało kolejny już projekt aktywizujący środowisko lokalne – szczególnie matek dzieci niepełnosprawnych. Szkoła dla Rodziców stanowiła część projektu „Dla Mam” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Seminarium „Specyficzne problemy okresu dorastania. Wychowanie i profilaktyka. Cz. II”

W dniach 07–09 września 2011 r. w Ośrodku Szkoleniowym w Sulejówku odbyło się seminarium dla edukatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” i instruktorów programu „Golden 5” – „Specyficzne problemy okresu dorastania. Wychowanie i profilaktyka. Cz.II

Warsztaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” dla profesjonalistów z małopolski

W dniu 15 lipca 2011r. zakończone zostały warsztaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” przeznaczone dla profesjonalistów z województwa małopolskiego. Zajęcia prowadzone były w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa