SDRiW – Kalendarium 2013

SDRiW – Kalendarium 2013

Kampania społeczna „Rozmowa to wychowanie”

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” zwraca uwagę rodziców na aktywne, wspierające słuchanie i codzienną rozmowę z dzieckiem, jako na jeden z fundamentów w budowaniu relacji rodziców z dziećmi. Fundacja "Mamy i Taty” rozpoczęła w mediach kampanię społeczną pt.: "Rozmowa to wychowanie".

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w Brzesku

Tym razem przyjazne dla Szkoły dla Rodziców i Wychowawców okazało się brzeskie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Program Szkoła dla Rodziców został wpisany obok innych szkoleń takich jak: trening interpersonalny, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, florystyczny, kosmetyki z elementami wizażu, sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej, spawacza, obsługi wózka widłowego, języka angielskiego, informatyczny i inne do projektu pn: „Wykorzystaj swój potencjał – rozwój […]

Sprawozdanie z regionalnej konferencji Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Programem Wczesnej Profilaktyki Wspierania Rodziny

W dniu 20 listopada 2013 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się regionalna konferencja Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Programem Wczesnej Profilaktyki Wspierania Rodziny. Organizatorami konferencji byli: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz koordynatorzy programu w województwie warmińsko-mazurskim: Grażyna Nowicka i Elżbieta Smolińska. 

Sprawozdanie ze szkolenia pt: „Wartości w wychowaniu. Rozwiązywanie trudnych sytuacji wychowawczych poprzez współpracę rodziców i nauczycieli”

W dniach 20-22 maja w Sulejówku odbyło się dwudziestogodzinne szkolenie dla 15 edukatorów, koordynatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców nt. Wartości w wychowaniu. Rozwiązywanie trudnych sytuacji wychowawczych poprzez współpracę rodziców i nauczycieli.

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w Publicznej Szkole Podstawowej w Buczu

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Buczu (woj. Małopolskie, gmina Brzesko) ukończyło warsztaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” 12-ścioro rodziców i wychowawców. Kurs finansowany był przez Burmistrza miasta Brzeska Grzegorza Wawrykę ze środków na profilaktykę. Zajęcia dzięki życzliwości dyrektora szkoły pani Agaty Basaraby odbywały się w lokalnej szkole, a prowadziły je pedagog Agnieszka Skołyszewska i psycholog Paulina Jawień.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa