Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Aktualności

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Aktualności

Drzewa i lasy w edukacji klimatycznej w szkole – webinarium

Źródło: Photogenica

Zapraszamy nauczycieli doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów zajmujących się zagadnieniami edukacji klimatycznej oraz nauczycieli przyrody i edukacji wczesnoszkolnej na webinarium pt.: Drzewa i lasy w edukacji klimatycznej w szkole  w dniu 11.06.2024 roku w godzinach 15.30 – 17.05. Prowadzącym będzie renomowany edukator klimatyczny pan prof. dr hab. Piotr Skubała  pracownik naukowy Katedry Ekologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Śląskim Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia […]

Warsztaty symulacyjne „Biznes i zarządzanie – Wybrane metody nauczania rozwijające kompetencje 4K uczniów”

Źródło: Photogenica

Dnia 27 maja 2024 r. odbyły się warsztaty online pod tytułem „Biznes i zarządzanie – wybrane metody nauczania rozwijające kompetencje 4K uczniów”, które poprowadził Wojciech  Pitura.  Za stronę organizacyjną odpowiadała pani  Agnieszka Ratschka. Podczas warsztatów przeprowadzono tematyczne rundy symulacji biznesowych. Uczestnicy założyli własną wirtualną firmę i ją poprowadzili. Każdy właściciel w podsumowaniu omawiał zyski i straty prowadzonej działalności gospodarczej. Szkolenie cieszyło się pozytywnym […]

Szkolenie w formule warsztatów „Zastosowanie kompetencji cyfrowych w nauczaniu przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych w szkole ponadpodstawowej. Platformy edukacyjne i aplikacje mobilne oraz planowanie lekcji z ich wykorzystaniem”

Źródło: Photogenica

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych ORE zaprasza na szkolenie, w ramach którego będzie możliwość rozwijania kompetencji w zakresie kompetencji cyfrowych ukierunkowanych na efektywną realizację celów kształcenia i treści nauczania ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i kierunków polityki oświatowej państwa z aktywnym wykorzystaniem aplikacji, platform edukacyjnych w nauczaniu przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych. Szkolenie skierowane jest dla nauczycieli przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych uczących w szkole ponadpodstawowej, dla doradców metodycznych, nauczycieli […]

Konferencja „Język francuski dla potrzeb zawodowych”

Wspólnie z Instytutem Francuskim w Warszawie serdecznie zapraszamy czynnych zawodowo i pracujących w systemie edukacji (w publicznych placówkach) nauczycieli doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów i nauczycieli języka francuskiego zainteresowanych nauczaniem specjalistycznego języka francuskiego oraz nauczających w szkołach ponadpodstawowych (liceach sprofilowanych, technikach, szkołach branżowych) na konferencję Język francuski dla potrzeb zawodowych. Spotkanie odbędzie się 25 czerwca w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. Elektroniczny formularz rejestracji

Nabór do programu EUROPROF

Źródło: https://www.educacionyfp.gob.es/

Serdecznie zapraszamy nauczycieli zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji językowych dotyczących znajomości języka hiszpańskiego do udziału w programie EUROPROF. Międzynarodowy program EUROPROF realizowany jest wspólnie z hiszpańskim partnerem ORE Biurem Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce oraz z Instytutem Cervantesa w Warszawie. Udział w programie jest bezpłatny. Grupy na poziomie A1 (wg ESOKJ) rozpoczynają zajęcia z początkiem roku szkolnego, w przypadku poziomów A2, B1, B2 rekrutacja uzupełniająca odbywa […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa