Szkolenie e-learningowe „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”. III edycja.

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stockfot. Adobe Stock

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji szkolenia e-learningowego „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”, które adresowane jest do dyrektorów szkół, szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli.

Celem szkolenia jest przygotowanie oraz wspieranie szkół w tworzeniu własnej polityki z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.

Cele szczegółowe

  • Przygotowanie dyrektorów, szkolnych koordynatorów promocji zdrowia i pracowników placówek doskonalenia do podjęcia w szkołach działań dla tworzenia własnej polityki z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
  • Podnoszenie kompetencji oraz zwiększenie umiejętności w zakresie diagnozowania, planowania oraz ewaluacji działań podejmowanych w szkołach na bazie modelu szkoły promującej zdrowie.
  • Ustalenie etapów prac oraz zakresu działań, jakie szkoły mogą prowadzić w ramach polityki w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej (na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb).
  • Wyposażenie uczestników szkolenia w materiały pomocnicze do realizacji projektu Ruch i zdrowe żywienie w szkole.
  • Podniesienie wiedzy uczestników w zakresie kształtowania pozytywnego obrazu ciała u dziecka i nastolatka.

Szkolenie ma charakter samokształceniowy i będzie realizowane na platformie e-learningowej ORE  (https://e‐kursy.ore.edu.pl) w terminie 24.03.2022–19.04.2022 r. Rekrutacja jest możliwa do 12 kwietnia 2022 r.

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które wcześniej zapisały się na nie za pomocą formularza elektronicznego oraz nie brały udziału w żadnej edycji szkolenia. Wszystkie zapisane osoby, które spełnią kryteria otrzymają od kierownika formy doskonalenia instrukcję do logowania wraz z jednorazowym kodem dostępu.

Zapraszamy do udziału.

Kontakt: Bożena Jodczyk, e-mail:bozena.jodczyk@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 11 marca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa