Webinar Aktywność fizyczna uczniów – dlaczego jest tak ważna

Zapraszamy do udziału w webinarze Aktywność fizyczna uczniów – dlaczego jest tak ważna.

Jest ono adresowane do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli oraz nauczycieli wychowania fizycznego.

Celem tej formy doskonalenia jest wspieranie nauczycieli w zakresie podejmowania inicjatyw  zachęcających uczniów do rozwijania aktywności fizycznej.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

  1. Aktywność fizyczna jako biologiczny obowiązek i fenomen społeczny.
  2. Rola ruchu w życiu człowieka w różnych fazach jego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem okresu dzieciństwa i młodości.
  3. Korzyści wynikające z praktykowania aktywności fizycznej w obszarze zdrowia fizycznego oraz psychospołecznego.
  4. Sposoby zachęcania dzieci i młodzieży do podejmowania aktywności fizycznej.

Szkolenie będzie realizowane na platformie zoom w dniu 13 czerwca 2024 r.
w godzinach 15.00-16.40.

Rekrutacja jest możliwa od 4.06 do 10.06. 2024 r.

Elektroniczny formularz zapisu

Wszystkie zapisane osoby, które spełnią kryteria otrzymają od kierownika formy doskonalenia instrukcję do logowania wraz z jednorazowym kodem dostępu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Kontakt: Bożena Jodczyk, e-mail:bozena.jodczyk@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 7 czerwca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa