Program „Aktywna Szkoła”

Źródło: .gov.pl/web/edukacja
Źródło: .gov.pl/web/edukacja

2 kwietnia br. rusza nabór do programu Ministra Sportu i Turystyki „Aktywna Szkoła”.

Jest  to program, który powstał dla  realizacji strategicznego celu w obszarze kultury fizycznej – Aktywne i zdrowe społeczeństwo.

Program ten to całościowe wsparcie aktywności fizycznej skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży, ale także do osób dorosłych. Dzięki najlepszemu wykorzystaniu przyszkolnej i samorządowej infrastruktury sportowej a także zapewnieniu profesjonalnego wsparcia trenerskiego umożliwia aktywizację społeczeństwa na poziomie lokalnym.

W ramach programu zostały zaproponowane trzy zadania, w ramach których można aplikować o środki finansowe na  ich prowadzenie:

  1. Aktywny Weekend – działania sportowe prowadzone na terenie szkół
    w soboty i niedziele.
  2. Aktywny Orlik – działania aktywizujące prowadzone na samorządowych
    i szkolnych obiektach sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”.
  3. Aktywny do Kwadratu – pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży organizowane w szkołach.

Program realizuje Fundacja „Orły Sportu”.

Więcej informacji na stronie internetowej i pod nr telefonu: +48 537 255 791 (infolinia od godz. 8:00 do 15:00).

Zachęcamy organy prowadzące szkoły publiczne do składania wniosków.

Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa