Wydział Profilaktyki i Promocji Zdrowia

Wydział Profilaktyki i Promocji Zdrowia

17 czerwca 2024

Webinar „Higiena cyfrowa w szkole”

Wydział Profilaktyki i Promocji Zdrowia Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarze „Higiena cyfrowa w szkole”.

Termin szkolenia: 26 czerwca 2024 r.  godz. 14:00 – 15:30, platforma Zoom.

Rekrutacja trwa do 21 czerwca 2024 r.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników pedagogicznych szkół, placówek doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Celem tej formy doskonalenia jest poszerzanie wiedzy pracowników oświaty w zakresie higieny cyfrowej w szkole.

Zagadnienia tematyczne:

 1. Dlaczego korzystanie z urządzeń ekranowych jest dla nas wyzwaniem?
 2. Czym jest higiena cyfrowa (definicja, wymiary) i jak możemy dokonać jej samooceny?
 3. Ogólnopolskie Badanie Higieny Cyfrowej Dorosłych – wyniki i rekomendacje.
 4. Samoocena higieny cyfrowej uczestników webinarium.
 5. Rola przedszkola i szkoły w edukacji dotyczącej higieny cyfrowej.

Elektroniczny formularz rejestracji

Wszystkie zapisane osoby, które spełniają kryteria otrzymają zaproszenie do udziału w webinarium wraz z instrukcją logowania. Wiadomość zostanie wysłana w dniu szkolenia na adres e-mail podany podczas rejestracji.

Zapraszam do udziału.

Kontakt: Valentina Todorovska-Sokołowska, e-mail: valentina.todorovska@ore.edu.pl

17 czerwca 2024

Szkolenie e-learningowe „Edukacja zdrowotna w szkole. V edycja”.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji szkolenia e-learningowego „Edukacja zdrowotna w szkole. V edycja”.

Szkolenie jest adresowane do nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli innych przedmiotów prowadzących zajęcia z edukacji zdrowotnej z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży.

Termin szkolenia: 26 czerwca−26 lipca 2024 r.

Rekrutacja jest możliwa do 26.07.2024 r.

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji nauczycieli w obszarze ograniczania występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz zwiększenie wiedzy uczestników kursu w ww. zakresie.

Szkolenie ma charakter samokształceniowy i będzie realizowane na platformie e-learningowej ORE.

Elektroniczny formularz rejestracji

Wszystkie zapisane osoby, które spełnią kryteria otrzymają od kierownika formy doskonalenia instrukcję do logowania wraz z jednorazowym kodem dostępu.

Zaświadczenia ukończenia szkolenia będą dostępne do samodzielnego pobrania. Po zakończeniu szkolenia kierownik formy doskonalenia wyśle instrukcję w jaki sposób pobrać zaświadczenie. Informację otrzymają osoby, które uzyskają minimum 40 z 60 punktów z testu końcowego.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Kontakt: Bożena Jodczyk, e-mail:bozena.jodczyk@ore.edu.pl

7 czerwca 2024

Webinar Aktywność fizyczna uczniów – dlaczego jest tak ważna

Zapraszamy do udziału w webinarze Aktywność fizyczna uczniów – dlaczego jest tak ważna.

Jest ono adresowane do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli oraz nauczycieli wychowania fizycznego.

Celem tej formy doskonalenia jest wspieranie nauczycieli w zakresie podejmowania inicjatyw  zachęcających uczniów do rozwijania aktywności fizycznej.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

 1. Aktywność fizyczna jako biologiczny obowiązek i fenomen społeczny.
 2. Rola ruchu w życiu człowieka w różnych fazach jego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem okresu dzieciństwa i młodości.
 3. Korzyści wynikające z praktykowania aktywności fizycznej w obszarze zdrowia fizycznego oraz psychospołecznego.
 4. Sposoby zachęcania dzieci i młodzieży do podejmowania aktywności fizycznej.

Szkolenie będzie realizowane na platformie zoom w dniu 13 czerwca 2024 r.
w godzinach 15.00-16.40.

Rekrutacja jest możliwa od 4.06 do 10.06. 2024 r.

Elektroniczny formularz zapisu

Wszystkie zapisane osoby, które spełnią kryteria otrzymają od kierownika formy doskonalenia instrukcję do logowania wraz z jednorazowym kodem dostępu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Kontakt: Bożena Jodczyk, e-mail:bozena.jodczyk@ore.edu.pl

16 kwietnia 2024

Szkolenie e-learningowe „Wczesne wykrywanie symptomów zachowań samobójczych. II edycja”

Wydział Profilaktyki i Promocji Zdrowia zaprasza do udziału w szkoleniu e-learningowym z zakresu wczesnego wykrywania symptomów zachowań samobójczych uczniów oraz podejmowania interwencji. Szkolenie odbędzie się w terminie od 23 kwietnia do 9 maja 2024 r. Adresatami szkolenia są pracownicy z publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pracownicy szkół (dyrektorzy, wychowawcy, specjaliści i nauczyciele).

Celem szkolenia jest wzmacnianie kompetencji pracowników oświaty w zakresie profilaktyki zachowań samobójczych uczniów.

Treści kształcenia obejmują następujące zagadnienia:

 1. Definicje zachowań samobójczych.
 2. Zespół presuicydalny.
 3. Ocena ryzyka suicydalnego.
 4. Diagnoza zachowań samobójczych.
 5. Opracowanie i wdrażanie planu bezpieczeństwa.
 6. Samookaleczenia, funkcje, mechanizmy, interwencje.

Elektroniczny formularz rejestracji

Zakwalifikowani Uczestnicy otrzymają drogą mailową zaproszenia do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE.

O zakwalifikowaniu decyduje zatrudnienie we wskazanych placówkach oświatowych.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z przygotowanym materiałem filmowym oraz otrzymują dodatkowe materiały do wglądu. Czas realizacji szkolenia wynosi minimum 6 godzin dydaktycznych.

2 kwietnia 2024

Program „Aktywna Szkoła”

2 kwietnia br. rusza nabór do programu Ministra Sportu i Turystyki „Aktywna Szkoła”.

Jest  to program, który powstał dla  realizacji strategicznego celu w obszarze kultury fizycznej – Aktywne i zdrowe społeczeństwo.

Program ten to całościowe wsparcie aktywności fizycznej skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży, ale także do osób dorosłych. Dzięki najlepszemu wykorzystaniu przyszkolnej i samorządowej infrastruktury sportowej a także zapewnieniu profesjonalnego wsparcia trenerskiego umożliwia aktywizację społeczeństwa na poziomie lokalnym.

W ramach programu zostały zaproponowane trzy zadania, w ramach których można aplikować o środki finansowe na  ich prowadzenie:

 1. Aktywny Weekend – działania sportowe prowadzone na terenie szkół
  w soboty i niedziele.
 2. Aktywny Orlik – działania aktywizujące prowadzone na samorządowych
  i szkolnych obiektach sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”.
 3. Aktywny do Kwadratu – pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży organizowane w szkołach.

Program realizuje Fundacja „Orły Sportu”.

Więcej informacji na stronie internetowej i pod nr telefonu: +48 537 255 791 (infolinia od godz. 8:00 do 15:00).

Zachęcamy organy prowadzące szkoły publiczne do składania wniosków.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa