Rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczyciela. Drogowskazy – nowa publikacja ORE

Publikacja Bożeny Buckiej i Magdaleny Wieczorek jest skierowana przede wszystkim do nauczycieli-wychowawców, a także pracowników oświaty, którym nieobce jest stymulowanie rozwoju nauczycieli i poszerzanie ich kompetencji – a zatem do dyrektorów, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych. Prezentuje ona coaching i autocoaching jako metody służące wszechstronnemu rozwojowi, poszerzeniu samoświadomości i zdobywaniu kolejnych kompetencji wychowawczych, których wykorzystanie powoduje pozytywne zmiany w relacjach nauczyciela z uczniami, ich rodzicami oraz innymi pracownikami. Autorki omawiają konkretne narzędzia i ćwiczenia wypływające z metod coachingowych, możliwe do zastosowania przez nauczyciela zarówno na drodze własnego rozwoju, jak i w pracy z wychowankami – np. w celu zarządzania ich zachowaniem i wzmacniania integracji zespołu klasowego.

Ostatnia aktualizacja: 21 kwietnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa