Formułowanie celów wychowawczych szkoły w oparciu o analizę zadań rozwojowych uczniów

okłądka książki
okłądka książki

W artykule z serii „Wychowanie i profilaktyka” Ewa Węgrzyn-Jonek wyjaśnia, jak skutecznie stawiać
cele wychowawcze, zapoznaje z pojęciem zadania rozwojowego oraz tłumaczy, jak zidentyfikować
konkretne zadania, z którymi mierzą się uczniowie. Wiedza na ten temat okazuje się kluczowa
podczas formułowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Dobór celów wychowawczych powinien bowiem odzwierciedlać bieżące zadania rozwojowe uczniów. Konieczność zrealizowania przez uczniów tych zadań warunkuje podejmowanie przez nauczycieli i wychowawców konkretnych działań na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Link do publikacji:

Formułowanie celów wychowawczych szkoły w oparciu o analizę zadań rozwojowych uczniów

 

Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa