Szkolenie e-learningowe „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole – rola świadka. Edycja VI” 02-28 kwietnia 2024 r.

Źródło: fotolia
Źródło: fotolia

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole – rola świadka. Edycja VI. Jest ono skierowane do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli i specjalistów szkolnych. Szkolenie odbędzie się
w terminie od 2 do 28 kwietnia 2024 r.

Cele szkolenia:

  • dostarczenie informacji dotyczących zjawiska dręczenia,
  • dostarczenie informacji dotyczących reakcji świadków w sytuacji dręczenia,
  • zapoznanie z czynnikami, które sprzyjają reagowaniu w sytuacji przemocy rówieśniczej,
  • zapoznanie ze sposobami kształtowania poczucia odpowiedzialności za relacje rówieśnicze.

Elektroniczny formularz rejestracji

Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń uczestnicy drogą mailową otrzymają zaproszenia do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE (www.e-kursy.ore.edu.pl).

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w placówce doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w szkole.

Rekrutacja (zapisy na szkolenie) jest możliwa do 26.04.2024 r. do godziny 15.00.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowaną w ramach programu szkolenia literaturą przedmiotu i mają dostęp do wszystkich materiałów z chwilą rozpoczęcia szkolenia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zachęcamy także do zapoznania się z materiałami ORE z profilaktyki agresji i przemocy.

Ostatnia aktualizacja: 27 marca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa