Raport z badania pt. Wdrażanie działań prozdrowotnych w placówkach należących do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Źródło: Photogenica
Źródło: Photogenica

Raport przedstawia wyniki badań ilościowych przeprowadzonych wśród szkolnych koordynatorów szkół promujących zdrowie (SzPZ) w Polsce. Badania zostały przeprowadzone przez interdyscyplinarny zespół badaczy reprezentujących Uniwersytet Śląski w Katowicach, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach w okresie od marca do czerwca 2023 r. przy użyciu HPS Implementation Questionnaire (Vennegoor et al., 2022). Ankietę internetową przeprowadzono wśród 500 szkolnych koordynatorów promocji zdrowia. Głównym celem badania było poznanie opinii respondentów na temat zakresu i sposobów wdrażania zasad SzPZ w reprezentowanych placówkach oraz wskazanie czynników warunkujących skuteczność promocji zdrowia w szkołach. Zawarte w Raporcie wnioski i rekomendacje mogą stanowić ważne źródło informacji i wytycznych wyznaczających kierunek dalszej działalności szkół promujących zdrowie w Polsce.

Link do raportu z badania „Wdrażanie działań prozdrowotnych w placówkach należących do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie” (PDF, 444 KB)

Ostatnia aktualizacja: 9 lutego 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa