Sprawozdanie z realizacji ogólnopolskiego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w 2023 r.

W ramach upowszechniania programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w 2023 r., w 40-godzinnych szkoleniach uczestniczyło 3638 osób.

Programem objęto ok. 235 placówek oświatowych, w których zorganizowano 250 grup szkoleniowych. Wzięło w nich udział 2935 osób, w tym 2582 rodziców i 353 nauczycieli, w tym:

  • szkolenia w zakresie I części programu objęto ok. 175 placówek oświatowych, zorganizowano 210 grup szkoleniowych. Wzięło w nich udział 2428 osób, w tym 2154 rodziców i 274 nauczycieli.
  • Szkolenia w zakresie II części programu objęło ok. 36 placówek oświatowych, zorganizowano 26 grup szkoleniowych. Wzięło w nich udział 307 osób, w tym 256 rodziców i 51 nauczycieli.
  • Szkolenia w zakresie III części programu objęły ok. 24 placówki oświatowe, zorganizowano 14 grup szkoleniowych. Wzięło w nich udział 200 osób, w tym 172 rodziców i 28 nauczycieli.

Szkoleniami dla profesjonalistów (psychologów i pedagogów) objęto w sumie w 64 grupach 703 osoby z ok. 353 placówek oświatowych:

  • w zakresie I części: w 37 grupach brało udział 435 osób – realizatorzy programu z 242 placówek oświatowych.
  • w zakresie II części: w 14 grupach brało udział 129 osób – realizatorzy programu z 62 placówek oświatowych.
  • w zakresie III części: w 13 grupach brało udział 139 osób – realizatorzy programu z 49 placówek oświatowych.

Założenia i idee programu zaprezentowano podczas 117 rad pedagogicznych, których odbiorcami było 2369 rodziców i 1565 nauczycieli z placówek oświatowych różnego szczebla.

W ramach doskonalenia kompetencji i utrzymania standardów upowszechniania programu 12 realizatorów programu otrzymało certyfikat oraz rekomendację ORE do prowadzenia zajęć.

Trenerzy programu przeprowadzili 9 superwizji, w których wzięło udział 64 realizatorów z 19 placówek. Przeprowadzili także 5 seminariów dla 42 uczestników z 12 placówek.

Realizatorzy programu w 23 grupach wsparcia objęli swoją pomocą 384 uczestników warsztatów (300 rodziców i 84 nauczycieli).

Ponadto w prasie lokalnej i w internecie (Facebook, strony internetowe lokalnych społeczności, gmin, urzędów miast, poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizacji pozarządowych, strony dla nauczycieli) ukazały się 22 artykuły dotyczące oddziaływań edukacyjno-wychowawczych i profilaktycznych związanych z upowszechnianiem programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Program promowano także podczas 25 konferencji. Nasi trenerzy i realizatorzy uczestniczyli w 15 wystąpieniach w mediach.

Upowszechnianie programu w latach 2007–2023 w Polsce:

RokGrupy podstawoweProfesjonaliściKonferencje, seminaria
2023250 grup 2935 osób64 grupy 703 osoby25 konferencji,
5 seminarium
2022253 grupy 2544 osoby46 grup 555 osób39 konferencji, 6 seminarium
2007–20214057 grup 75 772 osób742 grup 9 939 osób183 konferencji, 123 seminaria
Razem4560 grup 81 251 osób852 grupy 11 197 osób247 konferencje, 134 seminaria

Opracowanie: Anna Studniczek, Jolanta Zawór

Ostatnia aktualizacja: 24 stycznia 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa