WF z AWF – Aktywny Dzisiaj dla Zdrowia w Przyszłości – edycja 2024

Źródło: gov.pl/web/edukacja-i-nauka/
Źródło: gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

W 2024 roku rozpocznie się kolejna edycja programu WF z AWF. Jest on realizowany w ramach współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Głównym celem jest:

  • poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej oraz fundamentalnych umiejętności ruchowych uczniów,
  • wdrożenie regularnej, wewnętrznej potrzeby uczestniczenia w zajęciach ruchowych,
  • budowania świadomości dotyczącej korzyści płynących z regularnych zajęć sportowych.

Jednocześnie poza kontynuacją dotychczasowych działań, innowacyjnym i ważnym będzie wprowadzenie i upowszechnienie koncepcji alfabetu ruchowego. Alfabet ruchowy to proces nabywania umiejętności fizycznego (ruchowego) „czytania i pisania”, czyli umiejętności bycia aktywnym.

Pierwsza edycja projektu odbyła się w 2021 roku. Jej celem było ograniczenie negatywnych skutków pandemii COVID-19. Projekt został bardzo dobrze przyjęty zarówno przez nauczycieli, jak i uczniów, dlatego zaplanowano kontynuację w latach kolejnych.

W 2022 roku obok realizacji szkoleń dla nauczycieli oraz zajęć pozalekcyjnych w „Sport Klubach” wdrożono pierwsze w Polsce innowacyjne narzędzie do oceny fundamentalnych umiejętności ruchowych w sporcie.

W 2023 roku  projekt skupił się na działaniach upowszechniających potrzebę regularnej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz budowania świadomości w zakresie korzyści, jakie przynosi regularna aktywność fizyczna. Zostały opracowane też konkretne rekomendacje i wytyczne. Zaprezentowano je w postaci tzw. „Piątki dla aktywności fizycznej i zdrowia”, tj. powszechności, jakości, celowości, innowacyjności i ciągłości.

Realizacja programu potwierdziła duże zainteresowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży formułą zajęć w „Sport Klubach”, a także potrzebę dalszego ich prowadzenia. Wyniki badań wskazały na korzyści związane z regularnym uczestnictwem w tego typu aktywnościach pozalekcyjnych. Dodatkowo szersze spojrzenie na kondycję fizyczną potwierdziło, że aktualny stan kondycji fizycznej dzieci i młodzieży jest na niskim poziomie. Dlatego zdecydowano o realizacji kolejnej edycji w 2024 r.

Więcej informacji na stronie MEiN.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony WF z AWF i zgłoszenia swojego udziału w programie.

 

Ostatnia aktualizacja: 4 grudnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa