Webinarium „Wsparcie uczniów uchodźczych w systemie oświaty”

Źródło: Elena Mozhvilo/unsplash.com
Źródło: Elena Mozhvilo/unsplash.com

Wydział Profilaktyki i Promocji Zdrowia Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium Wsparcie uczniów uchodźczych w systemie oświaty . Termin: 18 grudnia 2023 r. w godz. 17:00 – 20:10.

Rekrutacja trwa do 18 grudnia 2023 r. do godziny 12.00 lub do wyczerpania miejsc.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników placówek doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Celem webinarium jest poszerzanie wiedzy pracowników oświaty w zakresie wspierania uczniów w sytuacji kryzysu uchodźczego.

Celem szczegółowym jest przedstawienie wybranych aspektów dotyczących:

  • Różnic w zakresie realizacji obowiązku szkolnego w polskim i ukraińskim systemie oświaty;
  • Zapoznanie z wynikami przeprowadzonych badań oraz rekomendacjami w zakresie udzielania wsparcia uczniom z doświadczeniem traumy;
  • Dobrych praktyk w zakresie wzmacniania uczniów migrantów.

Zagadnienia tematyczne:

  1. Polski system edukacji w kontekście różnic systemowych i kulturowych.
  2. Rekomendacje dotyczące udzielania wsparcia uczniom migracyjnym z doświadczeniem traumy.
  3. Wzmacnianie kompetencji uczniów migrantów – sposoby wspierania pozytywnego rozwoju.

Elektroniczny formularz rejestracji

Wszystkie zapisane osoby, które spełniają kryteria dotyczące adresatów szkolenia, otrzymają zaproszenie do udziału w webinarium wraz z instrukcją logowania. Wiadomość zostanie wysłana w dniu webinarium na adres e-mail podany podczas rejestracji na szkolenie.

Wszystkie szczegóły zawarte są w programie formy doskonalenia, dostępnym na stronie rejestracji.

Kontakt: Jolanta Zawór, e-mail: jolanta.zawor@ore.edu.pl

 

Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa