Publikacja nt. jakie oddziaływania są skuteczne w profilaktyce?

Mat. programyrekomendowane.pl
Mat. programyrekomendowane.pl

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pt.: Oddziaływać skutecznie. Profilaktyka oparta na podstawach naukowych i dowodach. Publikacja dla przedstawicieli jednostek samorządu gminnego oraz szkół i placówek oświatowych autorstwa Agnieszki Pisarskiej, wydanej w 2023 r. W publikacji poruszane są kwestie planowania adekwatnych oddziaływań profilaktycznych w szkole i placówkach oświatowych, są to m.in.:

  • źródła informacji o potrzebach w zakresie profilaktyki,
  • pożądani adresaci działań profilaktycznych,
  • sposoby wpływania na ograniczenie występowania zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego oraz możliwości wspierania pozytywnego rozwoju dzieci i młodzieży,
  • podstawy teoretyczne profilaktyki i strategie działania,
  • konstrukcja programu profilaktycznego,
  • ewaluacja działań profilaktycznych jako miara jej skuteczności,
  • standardy skuteczności działań profilaktycznych.

Publikacja zawiera także informacje o Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego oraz sposobach pozyskiwania środków na prowadzenie działań profilaktycznych.

Publikacja przygotowana przez Fundację Poza Schematami wydaną na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w ramach zadań realizowanych w Narodowym Programie Zdrowia.

Publikacja do pobrania bezpłatnie

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa