Konferencja „Młodzież w kryzysie psychologicznym – przyczyny i profilaktyka” w Nowym Sączu

W dniu 20 listopada 2023 r. odbyła się konferencja poświęcona 25-leciu realizacji programu profilaktycznemu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców a także 25-leciu Zespołu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej założonej przez Fundację Ostoja. Pracownicy Zespołu aktywnie realizują program Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. W tym czasie na ternie Nowego Sącza i regionu małopolskiego przeprowadzono ponad 650 grup szkoleniowych dla rodziców i wychowawców, a tym samym wsparciem objęto ponad 8 000 uczestników. Wyszkolono także 270 profesjonalistów, którzy – jako realizatorzy programu –  dalej upowszechniają program wśród rodziców i wychowawców.

Podczas konferencji złożono gratulacje Pani Dyrektor Zespołu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej a jednocześnie Prezes Fundacji Ostoja – Pani Halinie Czerwińskiej.
W imieniu Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji został odczytany i wręczony list gratulacyjny na ręce Pani Haliny Czerwińskiej za wkład włożony we wspieranie wychowawców, uczniów i ich rodzin.

Konferencję otworzył Prezydent Miasta Nowego Sącza – Pan Ludomir Handzel, Małopolski Kurator Oświaty – Pani Barbara Nowak oraz Rektor Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University, gdzie odbywała się konferencja. Skierowana była ona do dyrekcji szkół, nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty. Wykładowcami konferencji byli psychologowie, pedagodzy oraz lekarze i dzielili się wiedzą oraz doświadczeniami jak wesprzeć młodzież a co za tym idzie także ich rodziny.

Życzymy całemu Zespołowi Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej kolejnych owocnych lat pracy!

25-lecie realizacji programu profilaktycznego Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w Nowym Sączu
Prezydent Miasta Nowego Sącza – Pan Ludomir Handzel
Rektor Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University - dr Dariusz Woźniak
Prezes Fundacji Ostoja – Pani Halina Czerwińska
od lewej: nauczycielki, które ukończyły program Golden5, Halina Czerwońska, Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty, Anna Studniczek – Ośrodek Rozwoju Edukacji
Przy pulpicie – Prezes Fundacji Ostoja – Pani Halina Czerwińska

Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa