Szkolenie e-learningowe dot. procedury „Niebieskie Karty” w oświacie

fot. Photogenica
fot. Photogenica

Serdecznie zapraszamy specjalistów z publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i placówek na bezpłatne szkolenie e-learning dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenia procedury „Niebieskie Karty” w oświacie.

Szkolenie można realizować w terminie 23 maja–2 lipca 2023 r.
Orientacyjny czas potrzebny na udział w kursie to ok. 35 godzin dydaktycznych.
Zgłoszenia są otwarte do 27 czerwca 2023 r.

Celem szkolenia jest podnoszenie kompetencji pracowników oświaty w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wobec dziecka.

Cele szczegółowe:

  • zapoznanie ze specyfiką przemocy domowej oraz przemocy wobec dziecka,
  • sposoby rozpoznawania problemu przemocy wobec dziecka,
  • reagowanie na podejrzenie przemocy domowej,
  • zapoznanie ze skutecznymi działaniami profilaktycznymi,
  • prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie: zapoznanie z obowiązkami pracowników oświaty wynikającymi z zapisów prawnych i procedury „Niebieskie Karty” w oświacie.

Elektroniczny formularz rejestracji

Ostatnia aktualizacja: 1 czerwca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa