Szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego „Unplugged”

Źródło: okładka książki
Źródło: okładka książki

Wspólnie z Fundacją Pozytywnej Profilaktyki zapraszamy Państwa do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach, umożliwiającym wdrożenie w Państwa szkole programu profilaktycznego „Unplugged”, który znajduje się na liście programów rekomendowanych. Program jest adresowany do uczniów w wieku 12–14 lat. Szkolenia są realizowane przez rekomendowanych trenerów programu. Informacje na temat programu Unpugged możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej ORE.

Projekt „Bądź Unplugged” jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Pozytywna szkoła – realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej. Umożliwi uczestnictwo pięcioosobowego zespołu nauczycieli w szkoleniu dla realizatorów programu oraz przeprowadzenie przynajmniej jednej edycji programu w Państwa szkole.

Projekt będzie realizowany w latach 2022-2024 na terenie wszystkich województw.

Więcej informacji na temat projektu „Bądź Unplugged”, w tym informacje o miejscach i terminach szkoleń w 2023 roku, znajdziecie Państwo na stronie internetowej poświęconej projektowi.

 

Ostatnia aktualizacja: 22 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa