Szkolenia e-learningowe „Wsparcie uczniów w kryzysie uchodźczym”

Źródło: Elena Mozhvilo/ unsplash
Źródło: Elena Mozhvilo/ unsplash

Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach e-learningowych „Wsparcie uczniów w kryzysie uchodźczym”. Termin szkoleń: 5–21 grudnia 2022 r.

Rekrutacja trwa do 15 grudnia 2022 r.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim pracowników placówek doskonalenia, nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych:

  • pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • kadry zarządzającej.

Szkolenia zawierają tę samą treść. Mają jednak innych adresatów:

  • aby dać możliwość wymiany doświadczeń w węższym i ukierunkowanym zawodowo gronie
  • dać możliwość uczestniczenia w webinariach z ekspertami ukierunkowanymi na potrzeby danej grupy odbiorców.

Zgłoszenia dla konsultantów i doradców metodycznych ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli na szkolenie za pomocą formularza elektronicznego.

Zgłoszenia dla konsultantów i doradców metodycznych ds. kadry zarządzającej, zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli na szkolenie za pomocą formularza elektronicznego.

Zależy nam na poszerzaniu wiedzy pracowników oświaty w zakresie wspierania uczniów w sytuacji kryzysu uchodźczego.

Szkolenie ma charakter samokształceniowy i będzie realizowane na platformie e-learningowej ORE.

Kurs składa się z nagranych przez Ekspertki wykładów oraz materiałów uzupełniających. W czasie trwania szkolenia online dwukrotnie będzie możliwość porozmawiania z Ekspertkami. Czas przewidziany na realizację szkolenia to ok. 18 godzin dydaktycznych.

Aktywny udział w szkoleniu umożliwi poszerzenie wiedzy z zakresu:

  • podstawowych pojęć i mechanizmów, dotyczących migracji i uchodźctwa,
  • możliwości realizacji i organizacji nauki dla dzieci-uchodźców w świetle obowiązujących przepisów prawa,
  • adaptacji społeczno-kulturowej uczniów uchodźczych,
  • potrzeb społeczności szkolnej i czynników ryzyka w warunkach kryzysu uchodźczego,
  • doświadczeń innych krajów i rekomendacji WHO w obszarze wsparcia dzieci i młodzieży w kryzysie uchodźctwa,
  • czynników chroniących i zasobów szkół i placówek oświatowych.

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które zapisały się na nie przez platformę szkolenia.ore.edu.pl.

Wszystkie zapisane osoby, które spełniają kryteria dotyczące adresatów szkolenia otrzymają zaproszenie do udziału w szkoleniu wraz z instrukcją logowania. Wiadomość zostanie wysłana na adres e-mail podany podczas rejestracji na szkolenie.

Wszystkie szczegóły zawarte są w sylabusie szkolenia, dostępnym na stronie rejestracji.

Kontakt: Jolanta Zawór, e-mail: jolanta.zawor@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 2 grudnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa