Szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego „Unplugged”

Wspólnie z Fundacją Pozytywnej Profilaktyki zapraszamy Państwa do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach, umożliwiającym wdrożenie w Państwa szkole programu profilaktycznego „Unplugged”, który znajduje się na liście programów rekomendowanych. Program jest adresowany do uczniów w wieku 12–14 lat. Szkolenia są realizowane przez rekomendowanych trenerów programu.

Informacje na temat programu Unpugged

Projekt „Bądź Unplugged” jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Pozytywna szkoła – realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej. Umożliwi uczestnictwo pięcioosobowego zespołu nauczycieli w szkoleniu dla realizatorów programu oraz przeprowadzenie przynajmniej jednej edycji programu w Państwa szkole.

Projekt będzie realizowany w latach 2022-2024, a w każdym roku planowane jest 16 edycji szkolenia – po jednym w każdym województwie.

Więcej informacji na temat projektu „Bądź Unplugged”, w tym informacje o miejscach i terminach szkoleń w 2022 roku.

 

Ostatnia aktualizacja: 3 października 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa