Zachowania samobójcze wśród dzieci i młodzieży. Raport za lata 2012–2021

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałem „Zachowania samobójcze wśród dzieci i młodzieży. Raport za lata 2012–2021”, opracowanym na podstawie danych Komendy Głównej Policji.

Potwierdza on zjawisko narastania zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Według otrzymanych przez Policję zgłoszeń w 2021 roku, 1496 dzieci i nastolatków podjęło próbę samobójczą, zaś 127 z tych prób zakończyła śmierć. Według tych statystyk zanotowany został 77% wzrost zachowań samobójczych wśród młodzieży oraz 19% śmierci samobójczych w stosunku do 2020 roku. Zjawisko to szczególnie niepokoi u dziewcząt, gdzie w porównaniu z 2020 rokiem, dane z 2021 roku wskazują na wzrost zachowań samobójczych o 101%.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, na jedno oficjalne zgłoszenie śmierci w wyniku samobójstwa przypada nawet ok. 100-200 prób samobójczych, które nie zostały zgłoszone i w statystykach odnotowane. Dlatego szacunki obejmujące skalę zjawiska w Polsce mogą być zdecydowanie bardziej zatrważające.

Raport przedstawia:

  • Statystyki zgłoszonych Policji zachowań samobójczych obejmujących lata 2012–2022
  • Czynniki ryzyka wystąpienia zachowań samobójczych wśród dzieci młodzieży
  • Zachowania i postawy sygnalizujące zagrożenie samobójcze
  • Miejsca oferujące udzielenie pomocy lub wsparcia
  • Informacje dotyczące dostępnych na platformie ŻYCIE WARTE JEST ROZMOWY bogatych zasobów dla osób w kryzysie suicydalnym oraz ich bliskich.

Autorkami raportu są członkinie Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, Lucyna Kicińska i Jolanta Palma. Opiekę merytoryczną sprawowała dr Halszka Witkowska, koordynatorka projektu ŻYCIE WARTE JEST ROZMOWY.

Raport jest dostępny do pobrania w aktualnościach platformy ŻYCIE WARTE JEST ROZMOWY.

Zainteresowanym proponujemy także przygotowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji materiały dotyczące zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży dostępne na naszej stronie internetowej.

Ostatnia aktualizacja: 15 lutego 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa