Codzienność wychowawstwa – co jest ważne dla wychowawców i młodych ludzi? Raport z badania

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami raportu „Rozmawiaj z Klasą. Codzienność wychowawstwa – co jest ważne dla wychowawców i młodych ludzi?” Fundacji Szkoła z Klasą, z grudnia 2021 r.

Raport zawiera wyniki badania jakościowego uczniów i nauczycieli i odpowiada na pytania:

  • Kim właściwie jest nauczyciel wychowawca w polskiej szkole?
  • Jak wychowawcy widzą samych siebie, a jak widzą ich uczniowie i uczennice?
  • Co wychowawców wzmacnia, a co im przeszkadza?
  • Kim jest dobry wychowawca i co go cechuje?

Poniżej fragment komentarza do raportu prof. Jacka Pyżalskiego:

Dlaczego małe rzeczy w pracy wychowawczej dużo znaczą

„Kiedy rozmawiamy o edukacji, szczególnie o wychowaniu, bardzo często używamy dużych i ważnych słów. Mówimy o wsparciu, opiece, inspirowaniu, otwieraniu perspektyw itd. To wszystko jest bardzo istotne, jednak jeśli nie znajduje odzwierciedlenia w naszym codziennym kontakcie z uczniami, to istnieje ryzyko, że wszystkie przywołane wcześniej ważne słowa pozostaną puste. Treścią wypełnia je dopiero codzienność i to często codzienność prozaiczna, niekoniecznie specjalne zajęcia czy wydarzenia. W wielu sytuacjach dla młodych ludzi (i w ogóle ludzi) ważne są małe spotkania, rozmowy, sytuacje. Kluczowe jest tutaj to czy, prowadząc pracę wychowawczą, umiemy takie detale zauważyć, inicjować oraz czy nadajemy im istotne znaczenie.

Przeprowadzone wywiady z nauczycielami/nauczycielkami i uczniami/uczennicami sporo takich pozornie niewielkich i dla wielu osób nieznaczących spraw ujawniły. Pokazały też, jak o nich myślą wychowawcy i uczniowie. Przyjrzenie się temu bliżej może być moim zdaniem bardzo inspirujące i przydatne dla osób, które prowadzą lub będą prowadzić pracę wychowawczą. Tym bardziej, że bywa tak, że sami czegoś nie zauważamy lub że zauważamy jedynie marginalnie coś, co jest istotne i bardzo potrzebne w pracy z młodymi ludźmi.”

Proponujemy także lekturę publikacji z obszaru wychowania, wydanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji:

Podstawy wychowania

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa