Szkolenie e-learningowe „Jesteśmy grupą”

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu e-learningowym „Jesteśmy grupą”.Termin szkolenia: 30 listopada – 8 grudnia 2021 r.

Rekrutacja trwa do 5 grudnia 2021 r.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników oświaty realizujących zadania i działania wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego placówki, szczególnie w zakresie mechanizmów grupowych.

Zgłoszenia na szkolenie za pomocą formularza elektronicznego.

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy w zakresie oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych pracowników oświaty.

Zależy nam na:

  • poszerzaniu wiedzy w zakresie możliwości podejmowania działań wychowawczych wzmacniających relacje rówieśnicze;
  • poszerzaniu wiedzy w zakresie sposobów funkcjonowania uczniów w klasie.

Szkolenie ma charakter samokształceniowy i będzie realizowane na platformie e-learningowej ORE (www.e‐kursy.ore.edu.pl).

Kurs składa się z nagranego przez dr Magdalenę Śniegulską oraz Magdalenę Jurewicz wykładu oraz publikacji dotyczącej programu wychowawczo-profilaktycznego. Czas przewidziany na realizację szkolenia to ok. 8 godzin dydaktycznych.

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia:

  1. Metody diagnozy sytuacji grupy.
  2. Tworzenie zasad z uczniami.
  3. Uczeń a grupa w kontekście etapów edukacyjnych.
  4. Mechanizmy i role grupowe.
  5. Planowanie pracy z uczniami w nowym roku szkolnym.

Szkolenie jest poszerzoną edycją kursu e-learningowego „Jesteśmy grupą” realizowanego w ORE w terminie 3 – 12 sierpnia 2021 r. Do wykładu załączona została publikacja dotycząca programu wychowawczo-profilaktycznego.

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które zapisały się na nie przez platformę szkolenia.ore.edu.pl.

Wszystkie zapisane osoby, które spełniają kryteria dotyczące adresatów szkolenia otrzymają od kierownika formy doskonalenia przesłane drogą mailową zaproszenie do udziału w szkoleniu wraz z instrukcją logowania.

Wszystkie szczegóły zawarte są w sylabusie szkolenia dostępnym na stronie rejestracji.

Kontakt: Jolanta Zawór, e-mail: jolanta.zawor@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 24 listopada 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa