Poradnik „Postwencja w szkole”

Trudne sytuacje, z którymi mierzą się w swojej codzienności dorośli, coraz częściej dotyczą także młodzieży i dzieci. Badania z zakresu doświadczeń, jakie na polskiej szkole odcisnęła pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wskazują jednoznacznie, że pogorszył się stan zdrowia psychicznego i samopoczucia członków społeczności szkolnej. Niepokój wzbudzały opisane wcześniej w statystykach podejmowane próby samobójcze. Obok informacji w jaki sposób wspierać uczniów w kryzysie, jak budować otwarte na szczerość relacje i jak reagować w sytuacjach kryzysowych, potrzebne są także wartościowe pozycje, które będą przedstawiać procedury i postępowanie w zakresie postwencji. Sytuacja kiedy uczeń odbiera sobie życie, ma wpływ nie tylko na niego ale na wiele osób związanych z nim w różnych grupach, także na inne osoby − same będące w kryzysie.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treściami przygotowanymi przez specjalistów dla nauczycieli, wychowawców i rodziców, które dotyczą prowadzenia trudnych rozmów, udzielania osobom potrzebującym wsparcia natychmiastowego oraz planowania długoterminowego. Pracownicy oświaty znajdą w nim także scenariusze z zakresu profilaktyki, zaproponowane dla różnych grup wiekowych.

Poradnik „Postwencja w szkole”. Jak wspierać w obliczu samobójstwa. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców

Zachęcamy także do zapoznania się z inną pozycją dotyczącą kryzysu suicydalnego: Joanna Szymańska „Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży. Poradnik dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz rodziców”

Pozostałe materiały dotyczące zdrowia psychicznego dostępne są w zakładce:

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży-materiały do pobrania

Pomocą w zakresie określania stanu psychofizycznego uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej jest narzędzie „Skala wpływu COVID-19 i izolacji domowej na dzieci i młodzież”, autorzy: Mireia Orgilés, Alexandra Morales, José Pedro Espada, którego polską adaptację opracowali Wiesław Poleszak i Grzegorz Kata w 2021 r.

Wnioski z posługiwania się skalą uzyskuje się na podstawie analizy jakościowej otrzymanych odpowiedzi. Stan ucznia wskazujący na nasilone lub liczne objawy, powinien być rozpatrzony w odniesieniu do wskazanych powyżej publikacji.

„Skala wpływu COVID-19 i izolacji domowej na dzieci i młodzież”, Mireia Orgilés, Alexandra Morales, José Pedro Espada, adaptacja Wiesław Poleszak i Grzegorz Kata w 2021 r. – źródło: wykład „Diagnoza zapotrzebowania środowiska szkolnego na treści wychowawcze i profilaktyczne”, realizowany podczas webinarium w ramach działań „Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne środowiska szkolnego po powrocie do szkoły”.

Ostatnia aktualizacja: 26 listopada 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa