Webinarium „Interwencja wychowawcza”

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium „Interwencja wychowawcza”, które odbędzie się 14 września 2021 r.

Do udziału w webinarium zapraszamy pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów szkolnych.

Celem webinarium jest zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie, m.in.:

  • zwiększenie wiedzy w zakresie możliwości podejmowania działań wychowawczych wobec uczniów,
  • zwiększenie wiedzy w zakresie form oddziaływań wychowawczych dostępnych dla pracowników szkół.

Omawiane zagadnienia:

  1. Interwencja wychowawcza – cele, wymiary, rodzaje.
  2. Analiza Funkcjonalna Zachowania – diagnoza ABC.
  3. Metody interwencji – trzy postaci dyscypliny.

Termin webinarium: 14 września 2021 r.

Czas trwania webinarium: 2 godziny dydaktyczne.

Podczas spotkania zaprezentowany zostanie wykład (ok. 60 min), następnie zaplanowano czas na pytania do eksperta.

Miejsce realizacji webinarium: platforma ClickMeeting, w godzinach 11.00-12.30.

Osoby zakwalifikowane na webinarium otrzymają e-mail z linkiem do wydarzenia.

Rekrutacja na webinarium za pomocą formularza elektronicznego.

Bezpłatne materiały ORE w dziale WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA.

Ostatnia aktualizacja: 9 września 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa