Sprawozdanie z realizacji ogólnopolskiego programu „Szkoła dla Rodziców i wychowawców” w 2020 r.

W ramach upowszechniania programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w 40-godzinnych szkoleniach w 2020 r. uczestniczyło 1 677 osób.

  • Programem objęto ok. 443 placówki oświatowe, w których zorganizowano 125 grup szkoleniowych. Wzięło w nich udział 1 382 osób, w tym 1 152 rodziców i 230 nauczycieli.
  • Szkoleniami dla profesjonalistów (psychologów i pedagogów) objęto ok. 200 placówek oświatowych, gdzie w 23 grupach brały udział 295 osób – realizatorów programu.

Założenia i idee programu zaprezentowano podczas 34 rad pedagogicznych, w których uczestniczyło 3 031 rodziców i 1 932 nauczycieli z 34 placówek oświatowych różnego szczebla.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w 2020 roku przeprowadził seminarium dla trenerów programu, w którym uczestniczyło 35 osób. W ramach doskonalenia kompetencji i utrzymania standardów upowszechniania programu 3 trenerów oraz 6 realizatorów programu otrzymało certyfikat oraz rekomendację ORE do prowadzenia zajęć.

Trenerzy programu przeprowadzili 3 superwizje, w których wzięło udział 39 realizatorów. Realizatorzy programu w 12 grupach wsparcia objęli swoją pomocą 106 uczestników warsztatów (88 rodziców i 18 nauczycieli).

Ponadto w prasie lokalnej ukazało się 17 artykułów dotyczących oddziaływań edukacyjno-wychowawczych i profilaktycznych związanych z upowszechnianiem programu. Program promowano także w mediach lokalnych – odbyło się 10 wystąpień. Informacje i filmy na temat programu pojawiły się na blogach i YouTube.

Upowszechnianie programu w latach 2007–2020

RokGrupy podstawoweProfesjonaliściKonferencje
seminaria
2020125 grup
1 382 osób
23 grupy
295 osób
2 konferencje
1 seminarium
2007–20193 816 grup
72 888 osób
682 grupy
9 264 osoby
178 konferencje
122 seminaria
Razem3 941 grup
74 270 osób
705 grup
9 559 osób
180 konferencji
123 seminaria

 

Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa