Sprawozdanie z realizacji programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w roku 2020

Wydział Wychowania i Profilaktyki zbiera dane dotyczące upowszechniania programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w 2020 roku.

Okres sprawozdawczy: 1.01.2020 – 31.12.2020
Termin nadsyłania sprawozdań: 15.01.2021
Elektroniczny formularz dostępny jest na stronie:

Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa