Kampania społeczna „Pornografia uzależnia dzieci”

Stowarzyszenie Twoja Sprawa rozpoczęło kampanię, której celem jest zachęcenie rodziców i opiekunów do rozmawiania z dziećmi na temat zagrożeń wynikających z pornografii oraz pogłębiania swojej wiedzy dzięki informacjom zamieszczonych na specjalistycznym portalu oPornografii.pl.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa powstało, aby chronić przed wulgarnością, obscenicznością  i seksualizacją w mediach i reklamie, zaś od 2013 r. zajmuje się także zagrożeniami wynikającymi z pornografii. Dorośli często nie uświadamiają sobie łatwości dostępu ich dzieci do erotycznych i pornograficznych treści. Nie mają często także świadomości, że pod kątem neurobiologicznym kontakty z treściami pornograficznymi mogą wpływać na ośrodek nagrody w mózgu równie intensywnie, co uzależnienie od środków psychoaktywnych [1].

Badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę potwierdzają, że dzieci coraz częściej napotykają w internecie na treści o charakterze pornograficznym, zaś rodzice nie są w stanie kontrolować wszystkich treści, z jakimi spotyka się młody człowiek.

Dzieci i młodzież mająca kontakt z takimi treściami wyraża zaniepokojenie, nie zawsze zainicjuje rozmowę z dorosłym. Ważna jest możliwość przekazywania młodemu człowiekowi informacji dotyczących bliskości fizycznej i erotyki w formie adekwatnej do ich wieku oraz poznawczych możliwości. Pornografia wykrzywia wzorce kobiecości i męskości, podważa równość płci oraz sprzyja utrwalaniu niebezpiecznych przekonań (np. związanych z odmową lub gwałtem).

W podsumowaniu raportu Kontakt dzieci i młodzieży z pornografią Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę [2] zamieszczono m.in. informacje:

     „Dzieci w wieku 11–14 lat

  • Najmłodsi respondenci (11–12 lat) istotnie rzadziej niż pozostali trafiają na tego typu materiały w internecie (83%), a istotnie częściej mają z nimi kontakt w prasie (25%) lub na ulicy (23%).
  • Na pornografię przypadkiem trafiają przede wszystkim młodsze dzieci, w wieku 11–12 lat – 69%, one też istotnie rzadziej niż inne grupy wiekowe szukają takich treści (18%).
  • Niemal dwie trzecie dzieci w wieku 11–12 lat (61%) i 43% w wieku 13–14 lat, które zetknęły się z pornografią, było tym zaniepokojone. Spośród nich 32% z kimś o tym rozmawiało, istotnie częściej niż inne grupy wiekowe 11–12-latkowie rozmawiali o tym z mamą (39%).
  • Rodzice co czwartego dziecka w wieku 11–14 lat (24%) nie wprowadzili żadnych zasad korzystania z internetu, natomiast co trzecie dziecko (34%) obowiązuje zasada, że nie może wchodzić na strony dla dorosłych.

Młodzież w wieku 15–18 lat

  • Kontakt z materiałami pornograficznymi i seksualizującymi miało 55% 15–16-latków i 63% 17–18-latków.
  • Najstarsi respondenci (17–18 lat) istotnie częściej niż inne grupy wiekowe mają kontakt z pornografią w internecie (94%).
  • Celowo materiałów pornograficznych szuka najczęściej starsza młodzież (17–18 lat – 40%).
  • Nastolatki w wieku 15–18 lat, które miały kontakt pornografią, trzy razy częściej otrzymują nagie lub prawie nagie zdjęcia oraz pięć razy częściej je wysyłają (seksting).
  • Rodzice 66% młodych ludzi w wieku 15–18 lat nie wprowadzili żadnych zasad korzystania z internetu, a zakaz wchodzenia na strony dla dorosłych obowiązywał jedynie 9% młodzieży”.

Zagrożenie pornografią jest obecnie nasilającym się problemem, dlatego bardzo potrzebne są działania nauczycieli i pedagogów kierowane bezpośrednio do rodziców i uczniów.

Zapraszamy do poszerzania swojej wiedzy i wzmacniania dotychczasowych oddziaływań:

Polecamy materiały ORE:

Źródło:

 1. Artykuł: Uzależnienie a działanie mózgu. Badania naukowe https://opornografii.pl/article/uzaleznienie-a-dzialanie-mozgu-badania-naukowe
 2. Makaruk K., Włodarczyk J., Michalski P. (2017). Kontakt dzieci i młodzieży z pornografia.

Ostatnia aktualizacja: 15 października 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa