Kampania przeciw przemocy wobec dzieci

plakat kampanii NIE POZWÓL, ABY NARODZIŁY SIĘ W NIM DEMONY
plakat kampanii NIE POZWÓL, ABY NARODZIŁY SIĘ W NIM DEMONY

Komitet Ochrony Praw Dziecka (KOPD) wraz z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej (MCPS) zainaugurowały kampanię społeczną „NIE POZWÓL, ABY NARODZIŁY SIĘ W NIM DEMONY”

PRZEMOC FIZYCZNA, PSYCHICZNA, WYKORZYSTYWANIE SEKSUALNE RODZĄ DEMONY, KTÓRYCH USUNIĘCIE JEST BOLESNE I DŁUGOTRWAŁE.

W kampanii takie działania najważniejszych dla dziecka osób, przedstawione są jako uporczywe i bolesne tatuowanie ich ciała. Ponieważ takie doświadczenia, traumy pozostają z człowiekiem na zawsze,  a zabieg usuwania  tatuażu, podobnie jak przepracowanie zagadnień z dzieciństwa z terapeutą – jest długie, bolesne i pozostawia po sobie ślady.

Podczas konferencji prasowej 10 września 2019 r. zostały wymienione konkretne cele kampanii oraz działania edukacyjne prowadzone w ramach projektu:

  • zwiększanie uważności społeczeństwa na zjawisko przemocy wobec dzieci;
  • motywowanie osób z najbliższego otoczenia dziecka (rodzina, sąsiedzi, nauczyciele) do działań mających na celu ochronę dziecka przed przemocą;
  • kształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i wzmacnianie zachowań empatycznych wobec rówieśników dotkniętych krzywdzeniem;
  • wsparcie profesjonalistów pracujących z rodzinami zagrożonymi przemocą przez zwiększanie umiejętności rozpoznania objawów krzywdzenia dziecka, wrażliwości profesjonalistów pracujących z dziećmi (w szczególności nauczycieli, pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia, policji, służby kuratorskiej);
  • pogłębianie wiedzy specjalistów pracujących z rodzinami na temat specyfiki konfliktu rodzinnego i rozpoznawania w nich zjawiska przemocy;
  • wspieranie rodzin zagrożonych przemocą skutkujące poprawy sposobu funkcjonowania dziecka w rodzinie.

Kampania skierowana jest do specjalistów i pracowników służb, ale przede wszystkim do uważnych i  reagujących dorosłych.

Aby wzmacniać kompetencje w reagowaniu społeczności województwa mazowieckiego na przemoc,

Komitet Ochrony Praw Dziecka wraz z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej planują m.in.:

  • medialną kampanię społeczną „NIE POZWÓL, ABY NARODZIŁY SIĘ W NIM DEMONY”,
  • rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych przede wszystkim w placówkach oświatowych,
  • 5 webinariów skierowanych do specjalistów,
  • konspekty i scenariusze skierowane do specjalistów.

Zapraszamy do śledzenia działań i korzystania materiałów udostępnianych w ramach kampanii KOPD i MCPS „NIE POZWÓL, ABY NARODZIŁY SIĘ W NIM DEMONY” PRZEMOC FIZYCZNA, PSYCHICZNA, WYKORZYSTYWANIE SEKSUALNE RODZĄ DEMONY, KTÓRYCH USUNIĘCIE JEST BOLESNE I DŁUGOTRWAŁE.

Źródła:

Komitet Ochrony Praw Dziecka – kampania „NIE POZWÓL, ABY NARODZIŁY SIĘ W NIM DEMONY”

Komitet Ochrony Praw Dziecka – strona na facebooku

Mazowieckie Centrum Opieki Społecznej – strona na facebooku

Informacja przygotowana na podstawie materiałów prasowych opracowanych przez KOPD.

Ostatnia aktualizacja: 11 września 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa