Ruszył program „Akademia Bezpiecznego Człowieka”

Postęp technologiczny pozwolił na stworzenie takiej przestrzeni społecznej, w której możliwa stała się ogólnoświatowa wymiana informacji. Wnosząc jednak ze sobą szereg innowacji, cyberprzestrzeń przyniosła również i zagrożenia – przyrost danych sprawił bowiem, że wzrosło ryzyko ich przechwycenia bądź wykorzystania przez niepowołane osoby.

Z myślą o przeciwdziałaniu przestępstwom – między innymi w sieci – powstał program „Akademia Bezpiecznego Człowieka”. Jego autorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie IPZ. ABC to projekt zapobiegania przestępczości, ze szczególnym uwzględnieniem tych zdarzeń, które mają miejsce w cyberprzestrzeni. Co ważne, program skierowany jest do czterech grup wiekowych – dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów. Jego celem jest nie tylko wskazanie współczesnych zagrożeń, lecz także szeroko pojęta edukacja na temat sposobów reagowania na nie.

Warto podkreślić, że w skład programu wchodzą cztery filmy edukacyjne, których zapowiedzi znaleźć już można pod adresem:

Program jest współfinansowany z Funduszu Sprawiedliwości na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości. Patronem Honorowym Akademii Bezpiecznego Człowieka jest Komendant Główny Policji.

Źródło

Ostatnia aktualizacja: 1 października 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa